Musik
Mormons boks berättelser
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

62

Mormons boks berättelser

Frimodigt

1. Mormons boks berättelser jag tycker mycket om.

Lehi och hans söner över stora havet kom.

På ett skepp som seglade i många, många dar,

tills de kom till det land Gud dem gav.

2. Lamaniter än idag sitt arveland bebor.

Alla de som frihet sökte till det landet for.

Om de ville bli som bröder, välkomna de var

för att bo i det land Gud dem gav.

3. Alma gjorde uppror mot sin Gud på alla sätt.

Men en ängel kom och ville leda honom rätt.

Alma föll till marken och fick inte fram ett ljud.

Född på nytt lydde han Herrens bud.

4. Abinadi kastades i fängelse en gång,

vittnade om Fadern och om Kristus dagen lång.

Modigt höll han ut när han blev inför kungen ställd.

Rättfärdig dog han sen genom eld.

5. Ammon var en missionär som följde Herrens lag,

vaktade Lamonis hjordar, både natt och dag,

slogs mot rövarna som kom, med både tro och mod.

Starkt var hans vittnesbörd: Gud är god.

6. Helamans två tusen söner kallades till strid.

Ut till kamp de drog, men de i hjärtat hade frid.

De till Jesus Kristus satte all sin unga tro.

Då kan Guds kärlek i hjärtat bo.

7. Lamaniten Samuel stod högt på stadens mur.

Han blev inte träffad alls av vassa pilars skur,

när han profeterade om Herrens lag och bud

för att få folket att lyda Gud.

8. (Långsamt och vördnadsfullt)

Jesus Kristus korsfästes och dog för dig och mig.

Sedan sina andra får han kallade till sig.

Ömt på barnens huvud sina händer lade han.

Rättfärdigt levde de i sitt land.

Text och Musik: Elizabeth Fetzer Bates, f. 1909. ©1969 IRI

Vers 3–8: Nancy K. Daines Carter, f.1935. © 1986, 1989 IRI

Joseph Smith – Historien 1:34

Trosartiklarna 1:8