Musik
Genast lyder jag
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

71

Genast lyder jag

Glatt

1. När min mamma ropar, genast lyder jag.

[Chorus]

Jag rätta vägen följa vill, lyda Herrens lag.

2. När min pappa ropar, genast lyder jag.

[Chorus]

Jag rätta vägen följa vill, lyda Herrens lag.

3. Himlens Gud välsignar, hjälper varje dag.

[Chorus]

Jag rätta vägen följa vill, lyda Herrens lag.

Överstämma
Genast lyder jag. Genast lyder jag. (osv)

Text: Thelma J. Harrison, 1906–1991

Musik: Rysk folkvisa. Överstämma Patricia Haglund Nielsen, f. 1936.

Texten © 1969 IRI. Överstämmans © 1986 Sonos Music Resource.

Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet

Kolosserbrevet 3:20

Alma 37:35