Musik
Jag hoppas bli kallad på mission
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

91

Jag hoppas bli kallad på mission

Beslutsamt

1. Jag hoppas jag en dag skall kallas

att tjäna som en missionär.

Jag hoppas då att vara redo

att tänka, tala, handla såsom Anden lär.

2. Jag hoppas kunna dela med mig

till den som söker sanningsljus.

Jag önskar att få tjäna Herren

och hjälpa andra finna vägen till hans hus.

Ackompanjemanget kan spelas fyrhändigt. Spela melodin i två oktaver och dela upp basen på två händer.

Text och musik: Newel Kay Brown, f. 1932. © 1969 IRI

Läran och förbunden 133:8, 37