Musik
Jag längtar så till templet
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

99

Jag längtar så till templet

Tankfullt

1. Jag längtar så till templet,

att komma dit en dag,

få känna Andens maning

och lyda Herrens lag.

För templet är Guds eget hus,

där frid och kärlek råder.

Jag vill förbereda mig var dag,

och alltid lyda Guds lag.

2. Jag längtar så till templet,

en dag skall jag gå dit.

Där ingår jag förbund om

att lyda Gud med flit.

Ja, templet är en helig plats

för kärlek, ljus och sanning.

Där beseglas vi för evig tid.

Familjen finner där frid.

Text och musik: Janice Kapp Perry, f. 1938

© 1980 Janice Kapp Perry. Denna sång får kopieras för

tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Läran och förbunden 124:39–41