Musik
Böckerna i Mormons bok
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

63

Böckerna i Mormons bok

Glatt

1. Första Nephi, andra Nephi,

Jakob, Enos, Jarom, Omni,

Mormons ord och sen Mosiah

finns i Mormons bok.

2. Alma, Helaman, tredje Nephi,

sedan kommer fjärde Nephi.

Mormon, Ether och Moroni

finns i Mormons bok.

Text: Daphne Matthews, f. 1917; omarbetad. © 1978 IRI

Musik: ”Ten Little Indians”; omarbetad

2 Nephi 4:15

Trosartiklarna 1:8