Musik
Jag skulle vilja vara missionär
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

90

Jag skulle vilja vara missionär

Glatt

1. Jag skulle vilja vara missionär,

inte vänta tills jag blivit stor.

Fast jag är ung har jag har ett vittnesbörd

om min Fader som i himmelen bor.

2. Jag är så glad för evangeliet,

och om kyrkan jag berätta vill.

För alla vänner vill jag tala om

hur Guds kyrka och hur Mormons bok kom till.

3. Egentligen så är jag missionär

redan nu fast jag ej är så stor.

Jag visar med mitt liv mitt vittnesbörd

om min Fader som i himmelen ovan bor,

om Fadern som i himmelen bor.

Text och musik: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015. © 1984 IRI

Alma 32:23

Romarbrevet 1:16

Läran och förbunden 4:2–3