Musik
Nu lyssna, min lilla
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

30

Nu lyssna, min lilla

Mjukt

1. Nu lyssna, min lilla, berätta jag skall

om hur Herren Jesus fick börja sitt kall.

Han föddes så ringa i avlägset land

och sändes till jorden av Guds fadershand.

[Chorus]

Sov nu, min lilla, du är mig kär.

Sov nu, min lilla, ej ont når dig här.

Sov nu, min lilla, du är mig kär.

Jesus dig skyddar, han barnen är när.

2. Så lyssna till sången från änglarnas här;

av himmelens skönhet den omstrålad är.

En tindrande stjärna, så strålande klar,

oss visar, var barnet sin boning nu har.

[Chorus]

Sov nu, min lilla, du är mig kär.

Sov nu, min lilla, ej ont når dig här.

Sov nu, min lilla, du är mig kär.

Jesus dig skyddar, han barnen är när.

3. Och herdarna finner, som änglarna sagt,

att barnet de söker i krubban man lagt.

Han vilar i ringhet, hans bädd är av strå,

men han skall oss visa den väg vi bör gå.

[Chorus]

Sov nu, min lilla, du är mig kär.

Sov nu, min lilla, ej ont når dig här.

Sov nu, min lilla, du är mig kär.

Jesus dig skyddar, han barnen är när.

Följande överstämma kan sjungas tillsammans med versen.
Lyssna, min lilla, o lyss (osv)

Text och musik: Joseph Ballantyne, 1868–1944

Överstämma: Patricia Haglund Nielsen, f. 1936. © 1989 IRI

Lukas 2:7–16

Matteus 2:1–2