Musik
Nephis mod
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

64

Nephis mod

Livligt

1. När Gud befallde Nephi

att åter vända hem

till den onde Laban,

som ville hejda dem,

Laman och Lemuel

alltför rädda var;

Nephi var så modig,

lyssna till hans svar:

[Chorus]

Jag skall utföra allt

som Herren har befallt.

En väg bereder Herren Gud;

jag lyda vill hans bud.

Jag skall utföra allt

som Herren har befallt.

En väg bereder Herren Gud;

jag lyda vill hans bud.

2. När Gud befallde Nephi

att bygga dem en båt

fick de äldre bröderna

mer att skratta åt.

Hånfulla, klagande tvivlare de var;

Nephi var så modig,

lyssna till hans svar:

[Chorus]

Jag skall utföra allt

som Herren har befallt.

En väg bereder Herren Gud;

jag lyda vill hans bud.

Jag skall utföra allt

som Herren har befallt.

En väg bereder Herren Gud;

jag lyda vill hans bud.

3. När Gud ger mig befallning

att vandra på hans stig,

händer det att Frestaren

vill förleda mig.

När jag är ledsen

och inget hopp har kvar,

skall jag vara modig,

lyssna till mitt svar:

[Chorus]

Jag skall utföra allt

som Herren har befallt.

En väg bereder Herren Gud;

jag lyda vill hans bud.

Jag skall utföra allt

som Herren har befallt.

En väg bereder Herren Gud;

jag lyda vill hans bud.

Text och musik: Bill N. Hansen jr, f. 1952, och Lisa T. Hansen, f. 1958

© 1986 Wilford N. Hansen jr och Lisa Tensmeyer Hansen. Alla rättigheter förbehållna.

Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

1 Nephi 3:1–7

1 Nephi 17:8–10

1 Nephi 18:4