Musik
Jag vill söka Herren
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

67

Jag vill söka Herren

Innerligt

Jag vill som ett barn söka Herren Gud,

han visar mig sina sanna bud.

Jag söker Herren i skriften skön

och går till vår Fader i tacksam bön.

Jag söker min Gud

och jag lyder allt som Guds profeter oss har befallt.

Jag följer hans lagar, hans kärlek är stor.

Jag vill finna den Gud som i himmelen bor.

Text och musik: Joanne Bushman Doxey, f. 1932. © 1984 IRI

Läran och förbunden 88:63

Jesaja 55:6

Psaltaren 63:1