Musik
Tro
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

50

Tro

Med övertygelse

1. Tro är tillit att natt blir dag

fast jag ej solen ser.

Tro är tillit att Herren hör

de böner som jag ber.

Tro är som ett litet frö,

i jorden jag det sår.

Tro är en känsla av tillförsikt

som inom mig jag får.

2. Tro är tillit till himlens Gud

som sände ner mig hit.

Tro är tillit att jag en dag

kan återvända dit.

Tro är tillit till vår Gud,

till Kristus likaså.

Tro, det är styrkan jag känner

när jag rätta vägen går.

Text: Beatrice Goff Jackson, f. 1943. © 1978 IRI

Musik: Michael Finlinson Moody, f. 1941. © 1978 IRI

Hebreerbrevet 11:1

Alma 32:28, 42–43