Musik
Sjunga är roligt
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

129b

Sjunga är roligt

Rytmiskt

Sjunga,* det är så roligt så,

roligt så, så roligt så.

Sjunga, det är så roligt så,

så roligt, roligt så.

*Barnen kan komma på annat som är roligt:
Leka
Städa
Hjälpa
Läsa
Dansa
Cykla
Rita

Improvisera rörelser som passar till orden.

Text: Rebecca Stevens

Musik: Cecilia Johns

© 1963 D. C. Heath and Company. Nytryckt med tillstånd. Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.