Musik
Han lever, Fader vår
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

8

Han lever, Fader vår

Milt

1. Han lever, Fader vår,

och älskar alla små.

Ty Anden viskar det till mig

och säger det är så,

och säger det är så

2. Jag följa vill hans plan

och vara god och sann.

Och Anden viskar så till mig

och säger att jag kan,

och säger att jag kan.

Kan spelas fyrhändigt: en spelar ackompanjemanget, den andre sopran-och altstämmorna en oktav högre.

I Psalmer, nr 197, finns en enklare version med melodin i ackompanjemanget.

Text och musik: Reid N. Nibley, f. 1923. © 1969. Arr. Reid N. Nibley. © 1989 IRI

Moroni 10:5

Abraham 3:22–26