Musik
Vår Herre vill ha kämpar
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

85

Vår Herre vill ha kämpar

Livligt

Vår Herre vill ha kämpar

att gå till verket i denna tid,

som alltid vill göra som Jesus,

att tjäna folket och att skapa frid.

Jag kan tjäna honom

och modigt hålla mitt förbund.

För godheten! För sanningen!

I kamp för hans sak var stund.

Text och musik: Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1981 IRI

Alma 53:20–21