Musik
Jesus har uppstått
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

44

Jesus har uppstått

Med glädje

Jesus har uppstått,

Jesus, vår vän.

Vi är så glada

han lever än.

Honom vi prisa vill

i påskhögtid.

Jesus har uppstått,

Herre och vän.

Jesus har uppstått,

Herre och vän!

Text och musik: Thelma Johnson Ryser, 1898–1984. © 1959 IRI. Copyright förnyad 1987.

Matteus 28:1–10