Musik
Vördnadsfullt, tillitsfullt
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

11

Vördnadsfullt, tillitsfullt

Lugnt

Vördnadsfullt, tillitsfullt

har jag alltid på dig tänkt.

Vördnadsfullt, tillitsfullt

sångens hyllning jag dig skänkt.

Vördnadsfullt, tillitsfullt,

ödmjukt beder jag:

Låt din Hel’ge Ande bo

i mitt bröst i dag.

Text och musik: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1959 IRI. Copyright förnyad 1987.

Läran och förbunden 19:23