Musik
Jesu dop
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

54

Jesu dop

Jämnt

1. Jesus kom för länge sedan

i Judeens öken ut,

till Johannes för att döpas

fastän han var son till Gud.

2. Han steg ned i flodens vatten,

ödmjuk inför himlens Gud.

Han uppfyllde all rättfärdighet

när han lydde Faderns bud.

3. För att komma till Guds rike

vi må rätta vägen gå

och bli såsom Jesus döpta

för att evig frälsning få.

Text: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1969 IRI

Musik: Crawford Gates, 1921–2018. © 1969 LDS. Arr. © 1981, 1989 IRI

Matteus 3:13–16

Trosartiklarna 1:4