Musik
Den Helige Anden
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

56

Den Helige Anden

Enkelt

1. Ett löfte Jesus gav

när han på jorden var,

att sända hit en Hjälpare

när han ej mer var kvar.

Den Hel’ge Anden viskar

med sin stilla röst.

Han vittnar att vi är Guds barn,

han ger vårt hjärta tröst.

2. Vi måste döpas först

och konfirmeras sen

för att den Hel’ge Anden få

som Hjälpare och vän.

Att lyda Andens maning

hjälper oss var dag

att välja rätt och leva rent

och följa Herrens lag.

Text: Jeanne P. Lawler, f. 1924; rev. © 1977, 1989 IRI

Musik: Jeanne P. Lawler, f. 1924. © 1977 IRI

Johannes 14:26