Musik
Jag kan följa Guds plan
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

86

Jag kan följa Guds plan

Förväntansfullt

Det liv som jag fått är del av en plan.

Jag levde i himlen som ett av hans barn.

Jag valde att komma hit till vår vackra värld,

att låta mig ledas av Gud på min färd.

Jag kan följa Guds plan var dag,

alltid håller jag villigt hans lag.

Jag skall kämpa, jag skall be.

Jag skall alltid följa hans bud,

för då blir jag lycklig på jord,

och i mitt hem hos Gud.

Text och musik: Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1981 IRI

Mosiah 2:41

Abraham 3:25–26