Musik
Jag vill söka dem som gått före mig
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

100

Jag vill söka dem som gått före mig

Glatt

1. Jag vill söka dem som gått före mig, vill veta vem de är.

När jag läser om mina förfäder, de kommer mig så när.

Och en minnesbok vill jag föra om mig och om min släkt.

Mina rötter söker jag, mitt intresse de har väckt.

2. Vi som lever nu kan beseglas här till dem som dött en gång.

Och jag vet att jag skall få träffa dem en dag med glädjesång.

Vi skall leva då som en stor familj o vilken tacksamhet!

Vi hör samman med varandra uti all evighet.

Text och musik: Jeanne P. Lawler, f. 1924. © 1982 IRI; reviderad

Moses 6:5–8

Abraham 1:31