Musik
Vår tids pionjärer
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

138

Vår tids pionjärer

Frimodigt

1. Du slipper att dra en kärra,

lämna din familj;

du slipper gå hundrasextio mil,

du kära pionjär!

2. Men du måste också vandra

uti tro och mod

och leva rätt på vår Herres sätt,

du vår tids pionjär!

Överstämma
Vi marscherar, vi marscherar,
vi marscherar, vi marscherar;
alltid framåt, alltid framåt;
kära pionjär, marschera.

Överstämma
Vi marscherar, vi marscherar,
vi marscherar, vi marscherar;
alltid framåt, alltid framåt;
kära pionjär!

Text: Ruth Muir Gardner, f. 1927. © 1980 LDS

Musik: Ruth Muir Gardner, f. 1927

arr. Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1980 LDS

5 Mosebok 31:6