Musik
Där Gud är
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

76

Där Gud är

Uppriktigt

1. Där Gud är, där finnes kärlek.

Där Gud är vi vara vill.

Lär oss hans lagar följa.

Hjälp oss att höra honom till.

2. Där Gud är, där finnes kärlek.

Där Gud är, där finnes frid.

Lär oss att be till Gud i mäktig tro

och känna hur han skänker hjärtat ro.

[Chorus]

Guds kärlek vi visa vill till andra,

med kärlek få dem att förstå

att alltid på hans rätta stigar vandra

att de hans glädje kan uppnå.

3. Där Gud är, där finnes kärlek.

Hos honom vi vara vill.

Visa den väg och led oss på den stig

som leder oss till Gud evinnerlig.

Text: Joanne Bushman Doxey, f. 1932 och Norma B. Smith, 1923–2010

Musik: Joanne Bushman Doxey, f. 1932 och Marjorie Castleton Kjar, 1927–2019

© 1972 Joanne Bushman Doxey och Marjorie Castleton Kjar. Arr. © 1989 IRI.

Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet

Alma 13:28–29