2010
Oppdater din åndelige status

Evangeliet i mitt liv

Oppdater din åndelige status

Unge voksne over hele Kirken har reagert positivt på eldste David A. Bednars tale på en temakveld, «Tingene som de virkelig er», som han holdt i mai 2009 (se side 22 i dette nummeret), ved å vurdere sin bruk av datamaskiner, mobiltelefoner og annen teknologi. Her uttaler noen seg om endringene de har foretatt som følge av budskapet og velsignelsene de derfor har mottatt.

Behovet for å fokusere

Noe teknologi, som bærbare musikk-spillere, kan hindre deg i å fokusere på det som foregår rundt deg. Eldste Bednars tale hjalp meg å innse at jeg trenger å bli mer vant til å omgås mennesker mens jeg forbereder meg til å reise på misjon. Jeg vet at jeg trenger å være mindre avhengig av teknologi, selv om det er morsomt. Som misjonær vil jeg trenge å fokusere på andre mennesker og det arbeid jeg skal gjøre for Herren.

Andrew Hovey, Massachusetts, USA

Forhold blir styrket

Eldste Bednars budskap blir noen ganger tatt lett på og også oversett, for de negative virkningene av misbruk av teknologi kan synes ubetydelige. Nå innser jeg at jeg skulle unngå alt som hindrer meg i å være i harmoni med Ånden. Eksempelvis er noen av funksjonene som mobiltelefonen min har, som banktjenester, nyttige og praktiske. Men andre funksjoner er stort sett tidkrevende og kan ta min oppmerksomhet og mitt fokus bort fra noe som er viktigere.

Jeg anstrenger meg nå mer for å besøke mine venner og min familie personlig istedenfor å bruke annen elektronisk kommunikasjon. Av denne grunn har mitt forhold til dem blitt styrket. Nå verdsetter jeg enda høyere det som virkelig er viktig i livet.

Jayoung Lee, Seoul, Korea

En forpliktelse overfor meg selv

Jeg vurderte min bruk av teknologi og kom til at kanskje noe teknologi har blitt en for stor del av min hverdag. Jeg forpliktet meg selv til å verdsette den tiden jeg har og bruke den klokt. Istedenfor å sitte ved datamaskinen og engasjere meg i sosialt nettverk, vil jeg heller bruke tiden til å lese en god bok eller lære en ny ferdighet som gir meg læreerfaringer og fremmer vekst. Jeg prøver å tilbringe mer tid med andre for å utvikle vennskap og dele en god latter.

Ruth Barilea, Manila, Filippinene

Teknologifeller

Jeg er innehaver av et mobiltelefonfirma og er elektroingeniør, så teknologi har alltid vært en del av mitt daglige liv. Internett, videospill, elektroniske medier og elektronisk utstyr – alt er beregnet på å tilby sunn underholdning. Men det meste kan lett brukes på uriktig vis.

Jeg kan lett tenke meg hva vår himmelske Fader føler når vi faller i teknologiens feller og sløser bort tid med ting som ikke oppbygger. På grunn av eldste Bednars inspirerte ord har jeg satt meg som mål alltid å bruke teknologi riktig og bruke min tid klokt.

Christian Alejandro Zerlin, Managua, Nicaragua

Nederst: Fotoillustrasjon: © Corbis og © Getty Images