2010
Ånden forener lag, quorumsmedlemmer

Ånden forener lag, quorumsmedlemmer

En av de store historiene fra Afrika i sommer handler om fotball. Men den handler ikke om VM.

Fotballag fra hele verden spiller i Syd-Afrika denne måneden i håp om å vinne VM. Lagkamerater vil sette sin lit til hverandre, sine trenere og sine tilhengere for å komme til finalen. Blant spillere og tilhengere fra alle land er lagånden tydelig følbar.

Men ingen lagmedlemmer er mer lojale mot hverandre, sine trenere og sine tilhengere enn prestenes quorum i Kagiso menighet, Soweto Syd-Afrika stav, selv om de ikke kommer til å spille i VM. For litt over et år siden ble fem av disse unge mennene presentert for Kirken av sin fotballtrener, som selv ble medlem for ikke så lenge siden. Nå er de med i et annet «lag» – prestenes quorum – og samarbeider med en annen «trener» – sin biskop – idet de etterlever evangeliet i hverdagen og forbereder seg til å reise på heltidsmisjon.

Dommer Solomon var vis

I likhet med mange andre i Syd-Afrika, elsker 29 år gamle Solomon Eliya Tumane fotball. Han tilbringer time etter time hver uke som trener for Hurricanes fotballklubb. Han er glad i spillerne sine og gleder seg over deres fremgang. De, på sin side, er også glad i og respekterer ham. Da trener Solomon ble medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, ble spillerne hans nysgjerrige.

«Han kom rett fra Institutt-klassen sin til treningen,» sier Siyabulela Manyakanyaka, 17, som går under tilnavnet ”McDonald”. «Vi kunne se Skriftene og Kirkens tidsskrifter i bagen hans, så vi begynte å stille spørsmål, og som svar leste han for oss,» sier Thapelo Benjamin Sesinyi, 17.

«Jeg var ivrig etter å undervise disse unge, for jeg er så glad i dem,» sier trener Solomon. «Jeg vil at de skal gå på den rette vei. Jeg sa til en av dem: ”Du ville gjort det godt om du leste Skriftene,” og dermed begynte alle å lese i Skriftene. De likte det, og deretter lærte jeg dem om bønn. Én dag overrasket de meg. Jeg kom tidlig til treningen, og jeg tok en lur da de vekket meg og sa: ”Trener, vi må besøke kirken din.” Det var en dag jeg aldri vil glemme, for jeg visste da at de var kommet inn på den rette vei.»

Med samtykke

Treneren ville imidlertid ikke gå videre uten foreldrenes samtykke. Han dro hjem til hver enkelt spiller, en om gangen, for å spørre om det var i orden å invitere spillerne til kirken. Foreldrene gikk med på det. «Vi gikk i kirken tre uker på rad,» sier Thapelo. «Vi ville lære mer og mer.» Igjen ba treneren om foreldrenes samtykke, denne gangen til at spillerne kunne få undervisning av heltidsmisjonærene. Igjen gikk foreldrene med på det.

«Misjonærene ga oss alle en Mormons bok,» sier McDonald. «De ba oss lese den og be om den fordi den er sann, og det gjorde vi. Jeg ba og leste og fant ut at Mormons bok var sann.» Det samme gjorde de andre spillerne, som så ble døpt og bekreftet. Fem av lagmedlemmene er nå siste-dagers-hellige.

Mål i evangeliet

De fleste lag setter seg mål for en fremgangsrik sesong, men disse fem unge spillerne sikter seg også inn på et annet mål som ikke ligger så altfor langt unna. Med veiledning fra biskop Bongani Mahlubi, en mann de ser på som en åndelig trener, forbereder de seg til å reise på heltidsmisjon.

«De utgjør en stor styrke i menigheten,» sier biskopen. «De tilhører et stort lag av bærere av Det aronske og Det melkisedekske prestedømme over hele verden. Disse unge mennene gjør alt mulig sammen – de går til skolen sammen, spiller fotball sammen, går på Seminar sammen og utfører prestedømstjeneste sammen. Hvis jeg ringer og ber én ung mann om hjelp, får jeg alle fem.» McDonald sier at prestenes quorum også regelmessig studerer Forkynn mitt evangelium, og Thapelo sier at i tillegg til å invitere venner til kirken, prøver quorumsmedlemmene å få kontakt med dem som ikke lenger kommer. «På mange måter lærer vi å være misjonærer nå,» sier han.

«Vi hører ofte fra disse unge mennene på vitnesbyrdsmøtene,» sier biskopen. «De lover ofte trener Solomon at de skal reise på heltidsmisjon.» Ingenting ville gjort fotballtreneren deres lykkeligere. «Jeg gleder meg virkelig til de reiser på misjon,» sier Solomon.

Fellesskap, kunnskap om evangeliet og et fokus på tjeneste – alt dette hører med i et godt treningsopplegg for fremtidige misjonærer. I tillegg har disse unge mennene allerede utviklet et sterkt ønske om å samarbeide om å utrette noe godt. Akkurat som fotballagene som konkurrerer i VM, er de avhengige av hverandre, sine trenere og sine tilhengere (herunder medlemmene i menigheten, familie og venner) for at de skal komme gjennom sitt «mesterskap». Med den slags lagånd vil de nå sine mål.

Lagkameratene Siyabulela ”McDonald” Manyakanyaka, Thapelo Sesinyi, Emmanuel Pebe og Lawrence Tsetse sluttet seg til Kirken delvis på grunn av sin trener, Solomon Tumane (i midten).

Fotografier: Richard M. Romney