2010
Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften. Dette er noen få eksempler.

«Bygget på klippen», s. 12: Etter å ha presentert artikkelen, kan du vurdere å snakke om hva det vil si at «denne kirke er bygget på Kristi klippe, på prinsippet omgående og vedvarende åpenbaring». Finn eksempler på vedvarende åpenbaring fra generalkonferansene.

«Tingene som de virkelig er», s. 22: Vurder å lese artikkelen på forhånd og med bønnens hjelp velge ut de delene som er relevante for familiens behov. Du kan bruke denne artikkelen til to familiens hjemmeaften-leksjoner.

«Din misjon i livet er nå», s. 42: Be et familiemedlem om å definere veikryss. Vurder å lese den delen av artikkelen som heter «En misjon hver dag». Be så familiemedlemmene fortelle om noe de har opplevd hvor de eller andre har sett et behov og kunne bidra til å dekke det.

«Å jukse eller ikke jukse», s. 50: Etter å ha presentert denne historien for familien, fokuserer du på utsagnet: «Å velge ikke å jukse er ikke vanskelig, for jeg har allerede gjort det valget.» Vurder å drøfte spørsmålet: Hvordan kan det å bestemme seg på forhånd gjøre det lettere å gjøre det rette?

Å bygge et skip

Det er med dyp beundring jeg har studert profeten Nephis erfaringer, spesielt den utholdenhet og disiplin som skulle til for å bygge et skip. Jeg har forstått at Herren hadde en vis hensikt med å befale ham å gjøre det.

Da president Gordon B. Hinckley (1910-2008) besøkte Guatemala i 1997, var det rådet som gjorde spesielt inntrykk på meg, hans enkle oppfordring om å holde familiens hjemmeaften. Etter å ha blitt påvirket av vår profets ord, hadde min hustru, våre fire barn og jeg et møte hvor vi satte oss som mål å «bygge et skip kalt familiens hjemmeaften». Vi visste at det ville kreve en anstrengelse, men vi forsto også at Herren hadde en vis hensikt med å be oss gjøre dette.

Mange år og hundrevis av familiens hjemmeaftener senere har skipet i form av familiens hjemmeaften vokst i takt med vår familie. Vi har opplevd nøyaktig det president Hinckley lovet. Av alle disse små sammenkomstene – holdt regelmessig og med utholdenhet – har det kommet noe storartet. Kjærligheten til foreldre har vokst. Kjærligheten mellom brødre og søstre har vokst. Og vår kjærlighet til vår himmelske Fader og Frelseren har blitt forsterket. Vi har lært å sette pris på det enkle og gode. (Se Gordon B. Hinckley: «Some Lessons I Learned as a Boy», Ensign, mai 1993, 54.)

Rony Saúl García Méndez, Guatemala