2010
Tempelnytt

Tempelnytt

Nytt tempel bekjentgjort i Utah

President Thomas S. Monson bekjentgjorde i januar at et nytt tempel skal bygges i Payson i Utah. Templet skal oppføres på grunn av medlemsveksten i området, og vil avlaste Provo Utah tempel, et av Kirkens travleste. Payson tempel vil bli det 15. i Utah. Det totale antallet templer i drift eller under planlegging og oppføring er med dette oppe i 152.

Tempel innviet i Arizona

Det ble arrangert åpent hus for Gila Valley Arizona tempel fra 23. april 2010 til 15. mai 2010. En kulturell feiring ble arrangert 22. mai 2010. Innvielsen av templet fulgte så 23. mai 2010, med tre innvielsessesjoner. Templet ble første gang bekjentgjort i april 2008. Det er det tredje templet i Arizona.

Innvielse av Cebu tempel

Cebu City Filippinene tempel vil være åpent for alle fra 21. mai 2010 til 5. juni 2010. En kulturell feiring følger så 12. juni. Innvielsen vil bli holdt 13. juni, med tre innvielsessesjoner som vil bli overført til hele Filippinene. Templet vil åpne dagen etter. Templet, som ble bekjentgjort 18. april 2006, er det andre på Filippinene og det 133. i drift over hele verden.