2010
Jeg valgte å ikke drikke

Jeg valgte å ikke drikke

Torsten König, Tyskland

Da jeg reiste til en ungdomskonferanse i Stuttgart i Tyskland, fikk jeg anledning til å snakke med en eldre kvinne om templet og om min tro på det gjengitte evangelium. Hun kjente til Kirken og visste en del om noen av evangeliets læresetninger.

Men i løpet av samtalen vår sa kvinnen noe som gjorde meg bedrøvet. Da hun ble presentert for Kirken ca. 40 år tidligere av en siste-dagers-hellig venn, hadde vennen sagt noe som hun fremdeles husket klart. «Jeg har ikke lov til å drikke,» hadde vennen sagt. Deretter tilføyde kvinnen at hun kjente noen siste-dagers-hellige som drakk «nå og da».

Stikk i strid med det denne kvinnen trodde, blir ikke evangeliet tvunget på noen. Vi har alle rett til å ta egne avgjørelser. Vår himmelske Fader ga oss Visdomsordet for å hjelpe oss å holde vårt legeme hellig, men vi må alle velge om vi vil etterleve hans helselov, for han ga oss også vår moralske handlefrihet.

Da jeg ble døpt for noen år siden, besluttet jeg at jeg ville følge Jesus Kristus. Av den grunn drikker jeg ikke alkohol. Guds bud er gaver til oss, og hvis vi holder dem, vil de lede oss tilbake til ham.

På grunn av denne enkle samtalen ble jeg minnet på at som medlemmer av Herrens kirke er vi alltid eksempler for andre. Men vi velger hvordan dette eksemplet vil være.