2010
Herren kaller på Samuel

En side å fargelegge

Herren kaller på Samuel

«Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: Ja, her er jeg» (1. Samuel 3:4).

Illustrasjon: Beth M. Whittaker