2010
Mer på Internett

Mer på Internett

Liahona.lds.org

For voksne

Dette nummeret av Liahona inneholder mange artikler om bruk av Internett. For å finne mer informasjon om emnet, inkludert ressurser for barn og foreldre til å fremme trygg bruk av Internett, kan du se www.gospeltopics.lds.org og lese det som står under «Internet».

I sin artikkel «Kalt og beskikket til å tjene» (side 16) forklarer eldste Kenneth Johnson i De sytti betydningen av å bli beskikket til et kall. Ytterligere informasjon om spesielle kall finnes under «Tjeneste i Kirken» på www.lds.org.

Denne måneden omhandler Små og enkle ting (side 8) emnet familiekommunikasjon. For å lære mer om å styrke familien kan du gå til www.lds.org/hf og klikke på «Bygg opp en sterk familie».

Lær mer om siste-dagers-hellige i Kambodsja på www.liahona.lds.org.

For ungdom

I «Å jukse eller ikke jukse» (side 50) snakker Shery Ann de la Cruz om noe hun opplevde på skolen da hennes integritet ble satt på prøve. For å lære mer om hvor viktig det er å være ærlig, kan du se www.gospeltopics.lds.org og lese det som står under «Honesty».

For barn

Hvordan er dine e-vaner? Finn det ut ved å ta vår test på Internet på www.liahona.lds.org. Der kan du også se en spesiell video om bruk av media.

For å finne flere sider å fargelegge, som den på side 73, så vel som andre morsomme aktiviteter, kan du gå til www.liahona.lds.org og klikke på «Aktiviteter for barn».

På ditt språk

Se www.languages.lds.org for å finne Kirkens stoff på nettet på ditt språk.