2010
Tiende – et bud også for den lutfattige

Med Kirkens lederes ord

Tiende – et bud også for den lutfattige

Fra en tale ved generalkonferansen i april 2005.

Elder Lynn G. Robbins

I oktober 1998 ødela orkanen Mitch mange områder i Mellom-Amerika. President Gordon B. Hinckley (1910–2008) var svært bekymret for ofrene for denne katastrofen. Mange mistet alt – mat, klær og husholdningsartikler. Han besøkte de hellige i byene San Pedro Sula og Tegucigalpa i Honduras og Managua i Nicaragua. Og i likhet med den kjærlige profeten Elias’ budskap til en sultende enke, var budskapet fra vår tids profet det samme i hver by – å ofre og være lydige mot tiendeloven.

Hvordan kan man be noen som er så fattige, om å ofre? President Hinckley visste at forsendelsene med mat og klær som de fikk, ville hjelpe dem over krisen, men hans omtanke og kjærlighet til dem gikk langt utover det. Hvor viktig humanitærhjelp enn er, visste han at den viktigste hjelpen kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Profeten ønsket å hjelpe dem å åpne himmelens sluser, slik Herren lover i Malakis bok (se Malaki 3:10, Mosiah 2:24).

President Hinckley fortalte dem at hvis de ville betale sin tiende, ville de alltid ha mat på bordet, de ville alltid ha klær på kroppen, og de ville alltid ha tak over hodet.

President Gordon B. Hinckley besøkte Kirkens medlemmer i Honduras etter orkanen i 1998.