2010
Små og enkle ting

Små & enkle ting

«Ved små og enkle ting vil store ting skje» (Alma 37:6).

T.v., ovenfra: Foto: John Olu Faoseke. Foto: Matthew Reier. Illustrasjon: Beth M. Whittaker. T.h., ovenfra: bakgrunn © Getty Images. Fotografi gjengitt med tillatelse fra Deseret News. Foto: Chad E. Phares