2010
Den hellige ånd vitner om sannheten i alle ting

Samlingsstunden

Den hellige ånd vitner om sannheten i alle ting

I Mormons bok leser vi om Lehi og hans familie. Vår himmelske Fader førte dem til et nytt hjem i et utvalgt land. Lehi mottok en fantastisk gave fra Gud: en rund kule med to visere som «pekte i den retningen [de] skulle dra i villmarken» (1. Nephi 16:10). Denne gaven ble kalt Liahona. Nephi sa at Liahona «virket i forhold til den tro og flid og oppmerksomhet [de] viste» (1. Nephi 16:28). Lehis familie lærte å følge Liahonas veiledning.

Vi mottar en fantastisk gave når vi blir døpt og bekreftet. Dette er Den hellige ånds gave. Den hellige ånds gave er som Liahona. Vi kan lære å følge Den hellige ånd. Hvis vi følger hans tilskyndelser, kan vi vende tilbake for å bo hos vår himmelske Fader og Jesus Kristus igjen.

Skriftlesningsdagbok juni 2010

Les Moroni 10:5.

Be til din himmelske Fader for å få vite at Den hellige ånd vil hjelpe deg.

Lær utenat Moroni 10:5.

Velg en av følgende aktiviteter, eller lag din egen:

  • Hjelp en annen å lære utenat Moroni 10:5.

  • Ta Liahona-aktiviteten på side 65 ut av bladet, og lim den på tykt papir. Klipp ut sirklene og de to delene innenfor de stiplete strekene. Fest sirklene med en splittbinders. Les spørsmålet i den utklipte delen, og finn svaret i skriftstedhenvisningen i motsatt vindu. Du kan skrive svarene i skriftlesningsdagboken din.

  • Skriv i dagboken om noen ganger du har følt Den hellige ånd. Å forstå at han har hjulpet deg tidligere, vil hjelpe deg å lytte til og følge hans tilskyndelser i fremtiden.

  • Snakk med dine foreldre, lærere eller venner om noen ganger de har blitt ledet av Den hellige ånd.

Skriv i dagboken din hva du har gjort, eller tegn et bilde av det. Hvordan hjelper det du har gjort deg til å forstå Moroni 10:5?

Hvem vil lære meg alle ting og hjelpe meg å huske?

Johannes 14:26

Hvordan snakker Den hellige ånd til oss?

L&p 8:2

Hvordan kan jeg gjenkjenne Den hellige ånds røst?

Helaman 5:30

Hvordan kan vi kjenne sannheten i alle ting?

Moroni 10:5

Illustrasjon: James Johnson