2010
Kommentarer

Kommentarer

Det kommende året blir godt

Jeg elsker det nye utseendet til Liahona. Jeg liker at artiklene er ordnet etter alder, spesielt ungdomsdelen, noe som hjelper meg mye. Jeg liker de nye rubrikkene, spesielt Mer på Internett. Jeg gleder meg til et godt år!

Roland T., 17 år, Pangasinan, Filippinene

Jeg følte Ånden

I dag følte jeg Ånden sterkt da jeg leste i det nye Liahona. Jeg er Unge kvinners president, og da jeg så det nye formatet, så jeg den store omtanke vår himmelske Fader har for ungdommen, for nå er en del av bladet viet kun til dem. Jeg vet at disse forandringene vil komme mitt hjem, mine unge kvinner og medlemmer over hele verden til gode.

Shanin Palma Sanhueza, Chile

Det beste av alle

For flere år siden avsluttet jeg alle mine abonnementer på Kirkens tidsskrifter og gikk over til å bare holde Liahona. Det ga meg det beste av alle tidsskriftene og et større, verdensomspennende perspektiv. Layouten var imidlertid noen ganger forvirrende.

Det nye Liahona har rettet opp i alle layoutproblemene, og innholdet er mer målrettet og dekkende. Mer enn noensinne vil Liahona fortsette å være en del av mitt evangeliestudium.

Larry D. Kump, West Virginia, USA