2010
Vær på Herrens side

Vær på Herrens side

Fra «Fra venn til venn», Liahona, apr. 1999, B2–B4.

President Dieter F. Uchtdorf

Da jeg var barn, bodde jeg i Zwickau i Tyskland. Min bestemor hadde en venninne med hvitt, bølgende hår. Hun het søster Ewig, og hun inviterte min bestemor med til kirken. Da familien vår kom dit, så vi mange barn. Musikken, spesielt sangen, gjorde et sterkt inntrykk på oss alle. En sang, «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn», gjorde virkelig inntrykk på meg.1 Jeg følte meg svært nær Jesus når jeg sang den. Jeg visste at han ønsket at jeg skulle være en solstråle for ham. Jeg er glad i den sangen fremdeles – og i det vitnesbyrdet den ga meg om Frelseren.

Hele familien min – unntatt jeg, for jeg var bare seks år gammel – ble døpt og ble medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Da jeg var åtte, ble jeg døpt i et offentlig svømmebasseng av min far.

Da jeg var 11 år, måtte familien min reise fra Øst-Tyskland. Vi flyttet til Frankfurt i Vest-Tyskland. Jeg gikk på møtene i Frankfurt gren, som ikke var så stor som grenen i Zwickau. Møtehuset i Frankfurt var lite, og vi hadde klasser i kjelleren. Misjonærene underviste oss om viktige prinsipper i evangeliet.

En misjonær, eldste Stringham, gjorde sterkt inntrykk på meg da han underviste om Den kostelige perle, spesielt om da Moses fikk lære at han var en Guds sønn (se Moses 1:3–4). Eldste Stringham lærte meg også skriftstedet som lyder: «Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» (Romerbrevet 8:31). Dette trøstet meg og satte mot i meg, for på den tiden så ikke fremtiden lys ut i Tyskland. Frankfurt lå i ruiner med utbombede bygninger. Denne lærdommen har jeg hatt nytte av hele livet. Den lærte meg at jeg må være på Herrens side. Jeg har ikke råd til ikke å være på Herrens side.

Jeg oppfordrer dere barn til å følge profetenes ord. Når dere gjør det, vil dere finne svar på spørsmålene deres, enten dere er 6, 9, 11, 19 eller, som jeg, 69 år gamle!

Bakgrunn: Illustrasjon: Dilleen Mars. Bok © Getty Images