2010
Jeg lærte om evangeliet

Jeg lærte om evangeliet

Neeteti T. Raabaua, Kiribati

Som liten pike ble jeg oppdratt av gode og storartede foreldre i et beskjedent hjem sammen med mine fire søsken. Våre foreldre elsket oss, og vi elsket også dem. De ønsket det beste for oss alle, selv om de ikke hadde råd til alt vi ønsket. De arbeidet hardt for at vi kunne være lykkelige.

Da jeg ble eldre, flyttet jeg bort for å gå på en skole Kirken drev i mitt land, Kiribati. Far rådet meg til å skaffe meg en god utdannelse, så jeg kunne få en god jobb og hjelpe til med å forsørge min familie. Etter å ha gått på Kirkens skole en kort stund ble jeg døpt.

Noe av det første jeg gjorde som medlem av Kirken, var å lese Mormons bok. Å lese den bidro til å styrke mitt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith. Jeg lærte at hvis Mormons bok er Guds ord, da er Joseph Smith en sann Guds profet og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den sanne kirke på jorden. Jeg delte min tro med min familie, og noen år senere ble min mor, bror og søster døpt.

Jesu Kristi evangelium har forandret mitt liv og gitt meg et ønske om å tjene Gud og hjelpe mennesker som ikke er av vår tro. Jeg er takknemlig for at jeg fikk anledning til å reise på misjon og arbeide for å bringe sjeler til Gud.