2010
I nyhetene

I nyhetene

Misjonærer støtter Slektshistorie

Siden Kirken lanserte det nye FamilySearch-programmet i fjor, har mange medlemmer prøvd det nye systemet for første gang.

For å hjelpe nye brukere av programmet eller personer som har spørsmål om slektshistorie generelt, har Kirken sørget for forskjellige ressurser, herunder verdensomspennende brukerstøtte for FamilySearch.

Brukerstøtte-programmet for FamilySearch begynte i 2005 med noen få frivillige som tilbød hjelp med slektshistorie. Programmet har nå vokst til å omfatte nesten 1200 frivillige brukerstøtte-misjonærer over hele verden.

Det finnes brukerstøtte-misjonærer i 34 land. Disse tilbyr hjelp med en rekke forskjellige spørsmål rundt slektshistorie på mange språk og i mange tidssoner.

Søster Cecilia Dimalaluan har vært brukerstøtte-misjonær på Filippinene siden august 2008, og sier hun er glad for muligheten til å dele sin kunnskap om slektshistorie med andre. Som en av de første filippinere med opplæring som brukerstøtte-misjonær, snakker hun cebuano, engelsk og tagalog. Hun hjelper både medlemmer og ikke-medlemmer fra omkringliggende områder, herunder India, Malaysia, Mikronesia, Mongolia og Singapore å lære slektshistoriens grunnprinsipper.

Brukerstøtte-misjonærer kalles vanligvis for en periode på 30 måneder. Alle brukerstøtte-misjonærer utfører arbeidet hjemme eller i slektshistoriske sentre i nærheten, hvor de får programopplæring og daglig støtte. De besvarer spørsmål per telefon eller e-post, og ettersom de er spredd over hele verden er det alltid noen som er tilgjengelige 24 timer i døgnet, hver dag med unntak av søndag morgen.

«Jeg er glad for å kunne hjelpe engelsktalende brukere over hele verden å utføre sin slektshistorie,» sier søster Connie Cheney fra Pleasant Grove i Utah, som for tiden utfører sin andre misjon for den internasjonale brukerstøtten.

Den enkleste måten å få kontakt med brukerstøtte-misjonærer på, er via Internett ved å gå inn på contact.familysearch.org, eller via e-post på support@familysearch.org.

På FamilySearch-nettstedet finner du grønne numre for å kontakte brukerstøtte-misjonærer i forskjellige deler av verden.

I områder som mangler Internett-tilgang, er det best å kontakte slektshistorie-misjonærer i området, snakke med en slektshistorisk konsulent i en menighet eller gren eller besøke et lokalt slektshistorisk senter.

Artikkel av Lauren Allen, Kirkens tidsskrifter

Skriftene på Internett på kinesisk og koreansk

Kirken har lansert to nye Internett-versjoner av Kirkens skrifter – den koreanske versjonen i oktober 2009 og den kinesiske (tradisjonelle tegn) versjonen i desember. Den koreanske versjonen finnes på scriptures.lds.org/ko, og den kinesiske versjonen finnes på scriptures.lds.org/ch.

De koreanske og kinesiske Internett-Skriftene består av trippelkombinasjonen (Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle) og Veiledning til Skriftene, som inneholder en rekke nyttige studiehjelpemidler og et alfabetisk emneregister. Skriftene på japansk, cebuano og tagalog skal etter planen finnes på Internett i løpet av 2010.