2010
Positiv bruk av Internett

Positiv bruk av Internett

Internett gir oss øyeblikkelig tilgang til mange ressurser som kan styrke og berike oss. Mange åndelig oppløftende nettsider gir veiledning og inspirasjon. Følgende ideer kan hjelpe deg å være tilkoblet virkeligheten uten helt å koble deg fra det gode som Internett har å tilby.

Begrens tiden

Rebecca Renfroe, fra Idaho, USA, pleide å blogge og lese andres blogger nesten hver dag. Tankene hennes var alltid i «forfatte»-modus – mentalt skrev hun en blog om hva hun gjorde med sine barn, istedenfor bare å gjøre ting sammen med dem. Hun innså at det måtte være en balanse.

Hun sier: «Ånden hjalp meg å innse at problemet ikke besto i å ha en blog – men i å bruke for mye av min tid og energi på det. Jeg hadde i bokstavelig forstand gitt bort deler av mitt liv: sløst bort kvalitetstid sammen med mine barn og min mann, sløst bort tid til alvorlig, grundig studium av Skriftene og til og med sløst bort timer for søvn som påvirket min evne til å tjene andre, å være følsom overfor Ånden og bevare en sunn livsstil.»

Søster Renfroe lærte å ikke la gode ting komme i veien for bedre ting, slik eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har lært oss: Bare fordi noe er bra, er ikke det tilstrekkelig grunn til å gjøre det… Naturligvis er det bra å se sunn underholdning eller å innhente interessant informasjon. Men ikke alt av den karakter er verdt den store porsjonen av vårt liv som vi vier det. Noen ting er bedre, og andre ting er best.»1

Velg oppløftende medier

Amy Paulsen fra Washington, USA, verdsetter nettsider som andre mødre har laget og som inneholder leksjonsideer og aktiviteter som kan brukes til å undervise barn i evangeliets prinsipper. Når hun trenger visuelle hjelpemidler, finner hun bilder på nettet som kan skrives ut. Når hun trenger ideer, finner hun linker til artikler i Kirkens tidsskrift, til konferansetaler og håndbøker.

«Internett har hjulpet min mann og meg å forberede meningsfylte familiens hjemmeaftener for våre barn,» sier søster Paulsen. «Det er også en trøst å vite at det er mange andre mødre der ute som også lærer «sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren» (L&p 68:28).

Bruk Internett til å dele evangeliet med andre

Et medlem, Lin Floyd fra Utah, USA, opprettet en slektshistorisk nettside med bilder av forfedre og historier om dem. Hans nettside og andre lignende har hjulpet folk å lære mer om Kirken og dens lære. Noen har ønsket å bli døpt eller har kommet tilbake til aktivitet i Kirken. Andre har funnet hjelp til å gjøre slektshistorie, utføre kall og styrke ekteskap.

Det er mye positivt vi kan gjøre med Internett. Når du setter opp retningslinjer for bruk av Internett – og forsikrer deg om at sidene du besøker, utvider ditt sinn, øker dine muligheter og gir din sjel næring – kan Internett være en stor kilde til å berike ditt personlige liv og styrke din familie.

Ved hjelp av Kirkens nettsider kan du dele evangeliet med andre, forberede leksjoner og engasjere deg i slektshistorisk arbeid.

Fotoillustrasjon: John Luke