2010
Hva er sann skjønnhet?

Ungdom

Hva er sann skjønnhet?

President Monson sier i dette budskapet: «I vår verden synes moralsk karakter ofte å være mindre viktig enn skjønnhet eller sjarm.» Unge kvinner strever kanskje med sin oppfatning av hvem de er og hva de kan bli. Overvei disse tankene om sann skjønnhet av eldste Lynn G. Robbins i De sytti:

  • En ung kvinne hvis ansikt lyser både av lykke og dyd, utstråler indre skjønnhet.

  • Et dydig smil er virkelig vakkert når det stråler på en fullstendig naturlig måte. Denne sanne skjønnhet kan ikke males på, men er en Åndens gave.

  • Sømmelighet er et ytre tegn på og en forutsetning for indre skjønnhet.

  • Hvis du er motløs over ditt utseende, vil det hjelpe å betrakte deg selv gjennom øynene til dem som er glad i deg. Skjult skjønnhet som dine kjære ser, kan bli et speil til selvforbedring.

  • Dessuten «ser ikke» en slik mann som en dydig kvinne ønsker å gifte seg med, slik som det naturlige menneske ser (se Samuel 16:7). Han vil bli tiltrukket av den ekte skjønnhet som utstråler fra et rent og muntert hjerte. Det samme er tilfellet med en ung kvinne som ser etter en dydig ung mann.

  • Vår Fader i himmelen venter at alle hans barn skal velge det rette, som er den eneste vei til varig lykke og indre skjønnhet.

  • For Herren er det ingen konkurranse. Alle har samme mulighet til å få hans bilde preget i sitt ansikt (se Alma 5:19). Det er ingen mer ekte skjønnhet.

For å lese hele budskapet kan du se Lynn G. Robbins, «True Beauty», New Era, nov. 2008, 30. Unge menn kan finne lignende råd i Errol S. Phippen, «En stygg andunge eller en majestetisk svane? Det er opp til deg!» Liahona, okt. 2009, 36.