2010
Familiens hjemmeaften over lang distanse

Familiens hjemmeaften over lang distanse

Som familie holder vi konsekvent familiens hjemmeaften. Men min far er ofte bortreist i lange perioder i forbindelse med sitt arbeid. Det betyr noen ganger at han er utenbys når det er tid for familiens hjemmeaften.

Så for to år siden, da far fikk sin egen bærbare datamaskin, undret en av mine søsken: «Hvorfor ikke ha familiens hjemmeaften med far via Internett?»

Når far siden den gang har vært borte under familiens hjemmeaften, har vi ganske enkelt avtalt tidspunkt, og så har vi koblet oss til. Vi kan se og høre ham, og han kan se og høre oss. Internett og datamaskinen har gjort det mulig for far å delta på våre hjemmeaftener.

Vi trenger ikke avvike fra vår vanlige plan: Hvis det for eksempel er fars tur til å holde leksjonen, gjør han det. En av familiens tradisjoner er å vurdere våre personlige mål hver uke. Dette blir aldri avbrutt lenger. Og en annen viktig ting: Å lese Mormons bok sammen som familie er nå uavbrutt, siden vi ikke lenger har noen unnskyldning for ikke å lese.

Far bruker også Internett til å holde kontakt med oss på andre måter. Når han ikke er hjemme hos oss i Peru, kobler han seg til og finner ut hva vi gjør og hvor vi er. Og når det er tid for intervjuer eller familieråd, blir dette utført til avtalt tid, også når han er på reise.

Det er mange gode og nyttige teknologiske metoder som vi ofte ikke benytter ordentlig fordi vi frykter misbruk og den skade de kan forvolde. Men hvis vi bruker slik teknologi klokt og ydmykt, kan den være til stor hjelp.

Vi er veldig takknemlige i vår familie for Internett, for det har blitt et storartet redskap til å fjerne hindringene som ellers kunne ha adskilt familien vår.

En av mine søsken spurte: «Hvorfor ikke ha familiens hjemmeaften med far via Internett?»

Fotoillustrasjon av David Stoker