2010
Bundet sammen ved Guds ord

Bundet sammen ved Guds ord

En Seminar-gruppe i Berlin i Tyskland deler noen tanker om Skriftene med oss.

Hva betyr Skriftene for oss? Hvordan får vi et vitnesbyrd om dem? Hvordan kan vi forstå dem bedre?

I likhet med mange andre siste-dagers-hellige tenåringer rundt om i verden finner de unge kvinnene i Dahlem menighet, Berlin Tyskland stav, svar på disse spørsmålene ved å komme sammen hver morgen før skoletid for å studere Skriftene i Seminar. Deres erfaring med Skriftene har påvirket deres liv i stor grad, og de er klare til og villige til å fortelle om sine følelser.

Svar fra Skriftene

En av de viktige erfaringer disse unge kvinnene har hatt med Skriftene, har vært å finne svar på sine spørsmål gjennom skriftlesning.

Noen ganger når Sariah Gruse, 16, studerer Skriftene, dukker et svar opp fra siden, sier hun. «Men vanligvis finner jeg ikke det skriftstedet igjen på den måten det dukket opp, for det var tankene og Ånden jeg mottok sammen med det, som virkelig hjalp meg.»

Denise Reiner, 16, har opplevd noe lignende. Hun husker at hun har hatt et spørsmål, har åpnet Skriftene og har så sett svaret på siden hun åpnet. Denne erfaringen har gjort inntrykk på henne, men oftest, sier hun, «merker man at man blir ledet litt mer, at man virkelig finner svar på alle sine spørsmål når man leser i Skriftene regelmessig».

Enhet gjennom Skriftene

Disse unge kvinnene tror at Skriftene hjelper oss å være forenet som hellige i Kristi kirke. «Evangeliet er i Skriftene,» sier Elizabeth Clark, 16. «Vi skulle virkelig ikke debattere og strides om det. Prinsippene er der. Det kan hjelpe oss å være forenet.»

Sariah er enig: «Evangeliet er det samme over hele verden takket være Skriftene. Det spiller ingen rolle hvor vi reiser i verden. Vi kan alltid føle oss hjemme i kirken fordi vi finner de samme læresetninger og den samme tro.»

Sarah Clark, 17, tror at Mormons bok er spesielt viktig «fordi evangeliet blir tydelig uttrykt der. Hvis vi følger den og de andre Skriftene, hjelper det oss å bli forenet og forbli forenet.»

Denne enhet fremmer Ånden, sier Elizabeth. «Når vi alle er i harmoni med evangeliet, kan vi føle Ånden når det blir forkynt. Når det hersker splid, kan vi slett ikke føle Ånden.»

Bedre forståelse gjennom Seminar

Når det kommer til å utvikle en bedre forståelse av Skriftene, er alle disse unge kvinnene enige om at Seminar har vært uunnværlig. «I Seminar lærer vi en mengde om menneskene i Skriftene og hele historien bak dem,» sier Denise.

«Seminar er en del av mitt liv,» sier Lesley Reiner, 17. «Jeg vet det er viktig. Vi skulle studere selv, og så har vi Seminar hvor vi studerer sammen.»

Sarah tilføyer: «Jeg gleder meg alltid til å studere Skriftene hver morgen i Seminar. Mitt vitnesbyrd har blitt styrket. Jeg synes det er en spesiell stund.»

For Sarah har Seminar blitt et sted der hun forteller om sine følelser. «Til å begynne med var det vanskelig for meg, for mor er Seminar-læreren, og jeg følte at jeg ikke kunne gi helt uttrykk for mine tanker,» sier hun. Men hun overvant bekymringene og har funnet ut at Seminar er et trygt og godt sted å gi uttrykk for spørsmål, tanker og følelser for evangeliet.

Påvirkning av Skriftene

Skriftene har i sterk grad påvirket disse unge kvinnene, og de har vært i stand til å anvende Skriftene på forskjellige måter.

Eksempelvis har skriftstudiet hjulpet dem å besvare andres spørsmål så vel som sine egne. «Hvis vi forstår Skriftene og prinsippene i dem,» sier Elizabeth, «kan vi faktisk forklare evangeliet bedre hvis noen spør oss om noe i forbindelse med det, fordi vi forstår det bedre selv. Det gjør det mye lettere.»

Dessuten har Denise funnet styrke og oppmuntring i Skriftene. «Hvis vi ganske enkelt leser om fristelsene som folk hadde for lenge siden og hvordan de klarte å overvinne dem, styrker det oss i dag,» sier hun. «Og når vi leser i Skriftene om alle velsignelsene som følger med evangeliet, da vet vi hva vi får igjen for trofasthet, og det er også godt å vite.»

På grunn av den påvirkning Skriftene har hatt på dem, ser disse unge kvinnene nå at de er på vei til enda større forståelse og vitnesbyrd. Og de føler seg forenet med siste-dagers-hellige overalt gjennom Guds ord.

Midt i travelheten i Tysklands hovedstad Berlin har en gruppe Seminar-elever lært å kjenne kraften i Skriftene.

Foto: David A. Edwards, der ikke annet er oppgitt. Fotografi av Brandenburg Gate © Getty Images

Fotografi av Skriftene: Matthew Reier, © IRI