Dere er av edel fødselsrett

Dere er av edel fødselsrett

Dere kan lære mer om deres liv og oppgave på jorden ved å forberede dere til å motta deres patriarkalske velsignelse og studere den.

Dette siste året har jeg sett Guds lys skinne i ansiktene til dere unge kvinner svært ofte. Jeg har sett det i store oppbyggelige forsamlinger fra Brasil til Den dominikanske republikk. Jeg har sett det mens dere trakk håndkjerrer langs pionerruter. Jeg har sett deres lys mens jeg har sunget og lekt sammen med dere på leir. Jeg har sett Guds lys skinne i ansiktene til piker i dåpsrommet i templer fra Mexico til Utah. Deres lys har betydd svært mye for meg og mange andre. Dere har lys fordi dere i bokstavelig forstand er Guds åndedøtre, dere har «himmelske foreldre»1, guddommelig natur og en evig hensikt.2 Dere fikk deres første leksjoner i åndenes verden av deres himmelske foreldre.3 Dere har blitt sendt til jorden for å «prøves».4

Du befinner deg på et tidspunkt i ditt liv da du er i ferd med å ta noen av dine viktigste avgjørelser. Fordi dere bombarderes med så mange uriktige budskap om hvem dere er, trenger dere litt ekstra veiledning. Dere kan lære mer om deres liv og oppgave på jorden og lyset i dere ved å forberede dere til å motta deres patriarkalske velsignelse og studere den.

Dere er aldri for unge til å begynne å lære om patriarkalske velsignelser.5 Jeg er glad for at jeg fikk min velsignelse før jeg ble for påvirket av alt det som er forvirrende og feilaktig i verden. Jeg kom fra denne erfaringen med den trygge forvissning at Herren elsket meg og kjente meg, og fra den dagen av begynte jeg å tenke oftere på evighet enn på popularitet.

Dette er tiden for unge kvinner til å forberede seg og så motta sin patriarkalske velsignelse. Biskopen og dine foreldre kan hjelpe deg å avgjøre når det er det riktige tidspunktet for deg, for alder og modenhet er forskjellig for hver person.6 Når du forstår meningen og hensikten med en patriarkalsk velsignelse og har et oppriktig ønske om å utføre Herrens verk, skulle du være moden nok til å motta din velsignelse.7 Noen ganger venter folk lenger enn nødvendig med å motta sin velsignelse i den tro at de må være spesielt skikket til å motta den. Hvis du kan kvalifisere til å få tempelanbefaling for å utføre dåp i templet, da skulle du kunne kvalifisere til en patriarkalsk velsignelse. Det er viktig å forberede seg til å motta velsignelsen ved å faste og be så din ånd er ydmyk og lærevillig. Din personlige forberedelse er svært viktig.

Når du mottar velsignelsen, får du et glimt av evigheten. Du begynner å se et bilde av hva som ligger foran deg, for velsignelsen vil vise til din evige hensikt og reise. Patriarken som gir deg velsignelsen, vet ikke hva din velsignelse vil inneholde før han gir den. Han stoler på at Ånden vil fortelle ham hva han skal si. I din velsignelse får du vite hvilken slektslinje i Israels hus du kommer fra. Det er din slektslinje, og din slektslinje kalles noen ganger en stamme. Alle stammene går helt tilbake til den store patriarken Abraham. Din slektslinje er viktig. Den innebærer at du er med i de løftene som ble gitt til Abraham om at gjennom ham ville alle nasjoner bli velsignet.8

Din slektslinje «er et blodsbånd».9 Det gjør deg i bokstavelig forstand til «barn av profetene»10 og av edel fødselsrett. Det er derfor vi ofte sier at dere er «ungdom av den edle fødselsrett»11 og tilhører en kongelig, «utvalgt ætt».12

En venn av meg sa: «Da jeg sluttet meg til Kirken i en alder av 16 år, begynte jeg å lære om min identitet. Jeg mottok min patriarkalske velsignelse og ble fortalt at jeg var av Israels hus. På den tiden visste jeg ikke hva det betydde, men med årene har jeg forstått at jeg har det store privilegium å være en direkte etterkommer av profetene. Jeg har en kostelig arv og de beste muligheter.»

I likhet med Abraham søker du en velsignelse så du kan få større kunnskap og motta instruksjoner fra Herren.13 Når du mottar velsignelsen, vil du oppdage at Herren kjenner deg ved navn. I Kirkens tidligste tid var det mange som ville ha Joseph Smith til å spørre Herren om spesiell rettledning for deres liv. Noen av disse åpenbaringene er nå en del av Lære og pakter. På samme måte som de tidlige hellige, kan du betrakte din patriarkalske velsignelse som «personlig hellig skrift».14 Du skulle holde den hellig og ikke la andre enn din nærmeste familie lese den.15

Patriarken kan forutse utviklingen og forholdene i ditt liv og kan gi deg en velsignelse som er knyttet til dette. Som en ung kvinne fortalte meg: «Det ble sagt ting om meg i min patriarkalske velsignelse som ikke engang mine foreldre visste.» President James E. Faust sa at hver eneste patriarkalske velsignelse er inspirert, «personlig åpenbaring fra Gud». Den er «en ledestjerne, … et anker for vår sjel». Den åpenbarer hva vi kan utrette og hvilket potensial vi har.16

President Packer sier at våre velsignelser er «et avsnitt fra [våre] muligheters bok».17 President Monson kaller vår velsignelse «en lysets Liahona».18

En patriarkalsk velsignelse er ikke ment å være en forutsigelse av alt som vil skje i mottakerens liv, derfor skulle vi søke å følge Den hellige ånds veiledning for å få større forståelse av vårt livs kurs. Evangeliets læresetninger er alltid veiledning til full forståelse av vår fremtid og våre privilegier. Patriarkalske velsignelser nevner for eksempel ikke nødvendigvis at en person vil bli gift eller få barn, men evangeliet lærer oss at vi skal gifte oss i templet og få barn. Vi kan følge disse læresetningene i evangeliet på egen hånd, uten spesiell personlig veiledning.

Da jeg gikk på videregående skole, leste en rådgiver eksamensresultatene mine og sa at hun ikke trodde jeg ville klare meg så bra på høyskolen. Men etter at jeg ydmykt hadde studert min patriarkalske velsignelse, følte jeg at jeg ikke skulle oppgi mitt livslange mål. Så, fordi jeg hadde innsikt i Herrens plan for meg, fikk jeg håp og kunne tillitsfullt sette i gang. Jeg oppdaget at jeg kunne gjøre det godt, og jeg oppnådde eksamensvitnemål fra universitetet. Når vi vet hvem vi er og hva som forventes av oss, er det lettere å ta viktige avgjørelser om utdannelse, yrke og ekteskap. Det blir lettere å la vårt lys skinne i familien, sammen med venner og alle andre steder.

Frelseren sa: «Sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg befaler dere å være et lys for dette folk. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Se, tenner vel menneskene et lys og setter det under en skjeppe? Nei, men i lysestaken, og det lyser for alle som er i huset.

La derfor deres lys skinne for dette folk, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Fader som er i himmelen.»19

Når du vet hvem du er og hva du skulle gjøre med ditt liv, vil du ikke ønske å skjule lyset ditt.

Du ville for eksempel ikke «skjule lyset» ved å ha på deg klær som forringer dine kongelige muligheter. Du ville ikke bruke upassende språk eller historier eller skjemme kroppen din med tatoveringer eller andre ting som er nedverdigende for en datter av kongelig byrd. Du ville ikke forringe din fødselsrett ved å innta noe som er skadelig eller som du blir avhengig av. Heller ikke ville du se på eller være med på noe som er umoralsk og reduserer din edle betydning. Du trakter etter alt som er prisverdig og dydig og skjønt og godt20 fordi du vet at du er av edel herkomst.

Dere er skattede barn, slik som Gud har sagt. Hvis dere vil holde Herrens lover og bud og lytte til hans røst, har han lovet at «han vil sette [dere] høyt over alle folk han har skapt, til pris og ry».21 Deres patriarkalske velsignelse skulle inspirere dere til å foreta forandringer i deres liv når dette er nødvendig. Velsignelsen inneholder løfter som dere bare kan få oppfylt ved trofasthet. Hvis du ikke er trofast, kan du ikke regne med at dine velsignelser vil bli oppfylt.

Noen ganger tenker unge kvinner at fordi de har begått feiltrinn, er de ikke verdige til å få en patriarkalsk velsignelse, eller at feiltrinnene har gjort dem diskvalifisert til velsignelser som allerede er gitt. Husk, vår Herre Jesu Kristi grunnleggende lære er at vi må ha tro på ham og hans makt til å sone for våre synder. «Satan vil ha deg til å tro at du ikke kan omvende deg, men det er absolutt ikke tilfelle.»22 Når vi tar nadverden hver uke, forplikter vi oss til å forandre vårt liv til det bedre. Vi skulle alltid prøve å bli en ny person som er mer lik vår Frelser Jesus Kristus. Apostelen Paulus kaller det å «vandre i et nytt liv».23 Hvis du har begått alvorlige feiltrinn som kan diskvalifisere deg fra din edle fødselsrett, vær da villig til å gå til biskopen med din anger og sorg. Han er din venn i omvendelsesprosessen og er beskikket til å opptre som dommer her på jorden på vegne av Frelseren, som er den evige Dommer. Omvendelse er som et kjempeviskelær, og det kan viske ut permanent blekk! Det er ikke lett, men det er mulig.24 Herren sa: «Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer ihu.»25

Unge kvinner, deres patriarkalske velsignelse vil hjelpe dere å vite at dere har en edel fødselsrett. Etter hvert som dere blir eldre, vil dere se at profetier i velsignelsen deres tar form. Herren har viktige og spennende ting for dere å utrette. Dette er tiden for å «stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene».26 «La derfor deres lys skinne for dette folk, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Fader som er i himmelen.»27 I Jesu Kristi navn, amen.