Det vises i ditt ansikt

Det vises i ditt ansikt

Du gjenspeiler Hans lys. Ditt eksempel vil ha en kraftig påvirkning til det gode på jorden.

Det har aldri vært en bedre tid å leve på jorden enn nå. Dette er «dager [vi] aldri vil glemme».1 Dette er deres tid, og den er helt utrolig. Dere er utrolige! Når jeg ser inn i øynene deres og ser deres skinnende ansikter, forundrer det meg at dere kan være så gode, så sterke og så rene i en så utfordrende verden. Jeg minnes et dikt som min bestefar pleide å sitere for meg da jeg var på deres alder. Han sa:

Du trenger ikke si hva godt du gjør hver dag.

Du trenger ikke si om du strever eller leker i lag.

Et velprøvd og sikkert barometer røper det–

Du trenger ikke si noe, det sees i ditt ansikt…

Hvis du lever nær til Gud og hans store nåde–

trenger du ikke si noe, det sees i ditt ansikt.2

Jeg har aldri glemt det enkle diktet, og jeg har alltid prøvd å leve slik at det ville vises i mitt ansikt. Jeg kan se at også dere gjøre det. Lyset i ansiktet deres kommer fordi dere holder pakter dere har inngått med vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus, og dere har truffet valg som berettiger til å ha Den hellige ånd med dere. Jeg beundrer hver eneste en av dere.

President Gordon B. Hinckley har sagt om dere: «Dere er den fineste [og sterkeste] generasjon unge noensinne i denne kirkes historie».3 Jeg tror at dere har blitt forberedt og holdt tilbake for å være på jorden i denne tid med de største utfordringer og anledninger. Jeg tror at Herren stoler på at dere vil lede an i rettferdighet og stå som et vitne «til alle tider og i alle ting og på alle steder».4 Det kan virkelig sies om dere at dere er vårt «klare skinnende håp» for fremtiden.5

Jeg tror dere er blant dem apostelen Peter talte om da han sa: «Dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.»6

Dette lyset er Frelserens lys. Det er lyset fra Jesu Kristi gjengitte evangelium. Ved din måte å etterleve evangeliet på gjenspeiler du Hans lys. Ditt eksempel vil ha en kraftig påvirkning til det gode på jorden. «Stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene»7 er et kall til dere alle. Det er et kall til å bevege dere til høyere grunn. Det er et kall til lederskap – til å gå foran i anstendighet, renhet, sømmelighet og hellighet. Det er et kall til å dele lyset med andre. Det er tid for å «stå opp og la deres lys skinne».

Kan én rettferdig kvinne forandre verden? Svaret er et rungende «ja!» Dere har Den hellige ånd som veileder, og han vil «vise dere alt dere skal gjøre».8 Det er de daglige, konsekvente tingene dere gjør som vil gjøre dere sterke som ledere og forbilder – daglig bønn, daglig skriftstudium, daglig lydighet, daglig tjeneste for andre. Når dere gjør disse tingene, vil dere komme nærmere Frelseren og bli mer og mer lik ham. I likhet med Moses og Abinadi og andre trofaste ledere9 vil deres ansikt gløde av troens ild. «Har dere fått hans bilde i deres ansikter?»10 «Stå opp og la deres lys skinne.»

I 1856, som 13-åring, sluttet Mary seg til Kirken sammen med sin familie i England, reiste til Amerika og fulgte med Martins håndkjerrekompani. I sin personlige historie forteller hun om vanskelighetene under reisen – at hun mistet sin lillebror og en eldre bror, at hun forfrøs føttene sine og at hennes nyfødte søster og moren til sist døde. Da hun kom til Saltsjødalen, amputerte legen tærne hennes, men hun ble lovet av profeten Brigham Young at hun ikke måtte amputere mer av føttene sine. Hun forteller: «En dag satt jeg og gråt. Føttene mine gjorde så vondt. Da kom en liten, gammel dame og banket på døren. Hun sa hun hadde følt at noen trengte henne her noen dager… Jeg viste henne føttene mine… Hun sa: “Ja, og med Herrens hjelp skal vi klare å redde dem.” Hun laget et grøtomslag og la det på føttene mine, og hver dag etter at legen hadde gått, kom hun og skiftet omslaget. Og da tre måneder var gått, var føttene mine bra.»11

Men Mary hadde sittet så lenge i stolen at senene i bena var blitt stive, og hun kunne ikke rette dem ut. Da hennes far så henne i denne tilstanden, gråt han. Han masserte leggene hennes med olje og prøvde å rette dem ut, men det nyttet ikke. En dag sa han: «Mary, jeg har tenkt ut noe som kan hjelpe deg. Jeg vil spikre opp en hylle på veggen, og mens jeg er på arbeid, skal du prøve å nå den.» Hun sa hun prøvde hele dagen i mange dager, og til sist greide hun å nå hyllen. Da festet faren hyllen litt høyere. Slik fortsatte de i tre måneder til, og fordi hun strevde flittig hver dag, ble leggene hennes rettet ut, og hun lærte å gå igjen. 12

Jeg tror dere lærer, som Mary Goble, å strekke dere litt høyere mot den hyllen våre ledere har satt opp for oss, og at hvis dere vil strekke dere litt lenger etter hvert som idealene heves, vil dere kunne gå inn i fremtiden med selvtillit.

Ansiktene til de unge kvinnene i Vest-Afrika skinner med Den hellige ånds strålende lys. De etterlever normene i brosjyren Til styrke for ungdom, de ledes av Ånden, og de forbereder seg på å bli ledere. De elsker Herren og er takknemlige for hans lys. Noen av disse unge kvinnene gikk tre timer til fots for å dele sitt vitnesbyrd med meg. På grunn av dem vil jeg aldri mer være den samme.

Da jeg var i Syd-Amerika, sang de unge kvinnene og deres ledere: «Jeg prøver å ligne Jesus».13 De ikke bare sang ordene, de mente det. I Asia og India er unge kvinner forbilder mht. tro, sømmelig påkledning og renhet. Øynene deres skinner, og de er lykkelige. De unge kvinnene i England, Irland og Wales står frem for sannhet og rettferdighet på skolene de går på. I en stadig dystrere verden har de stor betydning. Noen av dere er eneste medlem i familien eller på skolen. Dere gjør utslag. Dere fører an på rettferdig vis.

For ikke lenge siden var jeg på fottur med en gruppe ungdommer til toppen av Ensign Peak. Der så vi utover byen Salt Lake og templet og snakket om hvor mye mange hadde ofret for evangeliets skyld. Deretter foldet hver av de unge ut et banner. På bannerne hadde de tegnet symboler på sitt budskap til verden – hva de ønsket å stå for i disse siste dager. Det var utrolig fint å høre dem alle uttrykke sitt løfte og sitt vitnesbyrd. Så sang vi «Høyt oppå fjellets topp»,14 og de unge ropte i kor: «Hurra for Israel!»15 Jeg gjentar ordene i dag. Hurra for dere! Jeg håper dere aldri vil nøle med å «la deres lys skinne … så [andre vil] se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen».16 Jeg håper dere vil holde deres banner høyt hevet. Jeg vet at når dere går foran med rettferdighet, vil dette skriftstedet i Jesaja bli oppfylt: «Se, … over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.»17 Det vil synes, og «folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg».18

Jeg kan se en dag da verden vil se på dere og si: «Hvem er dere? Hvem er disse unge kvinnene som utstråler dette lyset? Hvorfor er dere så lykkelige? Hvordan vet dere hvilken vei dere skal gå i en så forvirrende verden?» Og dere vil reise dere og stå opp og si med overbevisning: «Vi er døtre av vår himmelske Fader som elsker oss, og vi elsker ham. Vi vil “stå som vitner for Gud til alle tider og i alle ting, og på alle steder.”» 19

Min oppfordring til dere er den samme som Moronis: «Våkn opp og reis [dere] … O Sions [døtre].»20 Han så dere. Han så denne tiden. Dette er deres tid! Det står opp til dere å bestemme at dere vil «stå opp og skinne». Jeg tror at når dere våkner opp og reiser dere, vil deres lys være et banner for nasjonene, men jeg tror også at deres normer vil være et lys for nasjonene. Dere er beskikket. Dere utmerket dere i foruttilværelsen. Deres slektslinje fører med seg en pakt og løfter. Dere har arvet de trofastes åndelige egenskaper – Abrahams, Isaks og Jakobs. Selve deres natur gjenspeiler deres guddommelige herkomst og fremtid. Det faktum at du ble født pike, er ingen tilfeldighet. Dine guddommelige egenskaper vil bli forøket ved at du leder andre og hever deg til dine guddommelige muligheter. Kom nærmere Frelseren. Han lever! Han er verdens lys, liv og håp. Han vil lede deg og gi deg mot til å dele ditt lys med andre. Som min bestefar lærte meg: «Hvis du lever nær til Gud og hans store nåde, trenger du ikke si noe, det sees i ditt ansikt.» I Jesu Kristi navn, amen.