Til vi møtes igjen

Til vi møtes igjen

Måtte vi huske og stadig vise ved vår livsførsel den rettledning vi har fått.

Bare et par ord til slutt, mine brødre og søstre, for å avslutte denne strålende konferanse. Musikken har vært praktfull, bønnene inspirert, og talene og vitnesbyrdene har gjort inntrykk på oss, oppløftet vår ånd og bekreftet vår tro.

Når vi nå vender tilbake til våre hjem og våre daglige gjøremål, måtte vi huske og stadig vise i vår livsførsel den rettledning vi har fått. Måtte vi stå fast mot den ondes hensikter. Måtte vårt arbeid i Kirkens mange ansvarsoppgaver ikke være tyngende, men i stedet bringe oss glede og tilfredsstillelse. Måtte vi som ektemenn og hustruer, som foreldre og barn, leve sammen med kjærlighet og vennlighet og respekt for hverandre.

Gud velsigne dere, mine kjære brødre og søstre. Jeg etterlater dere min kjærlighet og mitt vitnesbyrd og min velsignelse, og ber om at Herren vil være med oss alle til vi møtes igjen. Må himmelens velsignelser være med dere, ber jeg ydmykt om i Jesu Kristi hellige navn, amen.