2002
Perusopetuksia Joseph Smithin historiasta
Heinäkuu 2002


Perusopetuksia Joseph Smithin historiasta

Kääntymys on henkilökohtainen ja hengellinen prosessi. Jokaisen on itse tutkittava näitä periaatteita.

Joseph Smithin historian kirjoittamisen päämääränä oli kertoa kirkon palautuksesta näinä viimeisinä aikoina. Sisimmältä olemukseltaan kertomus on osoitus uskosta Herran lupauksiin, ja se on ilon ja varmuuden lähde kaikille niille, jotka uskovat.

Olen saanut lukea kertomuksen monet kerrat monissa eri olosuhteissa. Se teki minuun vaikutuksen lapsena, ja se oli minulle oppaana ja voiman lähteenä ollessani teini-ikäinen. Kerroin siitä rohkeasti ja innokkaasti, kun olin nuori lähetyssaarnaaja, ja vielä nykyäänkin se herättää minussa hämmästystä ja syvää kiitollisuutta. Siitä lähtien kun Joseph Smith ensimmäisen kerran kirjoitti muistiin ensimmäisen näyn, se on ollut siunauksena ja uskon lahjana, perintönä, vilpittömästi uskoville. Se on avoin kutsu niille, jotka etsivät totuutta, sekä pysyvä haaste epäuskoisille.

Niille, jotka eivät vielä ole kirkon jäseniä, haluaisin ehdottaa, että lukisitte Joseph Smithin todistuksen avoimin ja vakain mielin. Tulette tuntemaan hänen vilpittömyytensä ja saatte selville, kuinka tämä ihmeellisellä tavalla palautettu kirkko perustettiin.

Vaikka tähän kiintoisaan kertomukseen sisältyykin runsaasti hengellisiä opetuksia, aion nyt rajoittaa puheeni viiteen periaatteeseen, jotka auttavat teitä samoin ne auttoivat profeettaakin tuntemaan Jumalan.

1. PERIAATE: PYRI VILPITTÖMÄSTI TUNTEMAAN TOTUUS.

Joseph Smithillä oli voimakas halu tuntea Jumala ja tehdä Hänen tahtonsa. Sinä voit kasvattaa itsessäsi tuon saman halun, ja Jumala itse voi johdattaa sinut totuuteen. Kun tulet tuntemaan tuon totuuden, tee kaikkesi elääksesi sen mukaisesti.

2. PERIAATE: OPI, KUINKA TÄRKEÄTÄ ON LUKEA PYHIÄ KIRJOITUKSIA.

Joseph Smith tunsi pyhät kirjoitukset, koska hän tutki niitä. Hän on sanonut: ”Olin eräänä päivänä lukemassa Jaakobin kirjettä, ensimmäistä lukua, viidettä jaetta, joka kuuluu: Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.” (KH J. S. Hist. 11.)

Lyhyen palvelutehtävänsä aikana Joseph Smith sai myös monia muita tärkeitä ilmoituksia, jotka olivat seurausta pyhien kirjoitusten lukemisesta. Sinun täytyy tutkia pyhiä kirjoituksia tullaksesi tuntemaan Jumalan, joka on kaiken totuuden alkulähde.

3. PERIAATE: OPI RUKOUKSEN ARVO.

Nuori Joseph sanoi:

”Ajan pitkään tulin siihen tulokseen, että minun oli joko jäätävä pimeyteen ja sekasortoon tahi sitten tehtävä niin kuin Jaakob neuvoo, siis anottava Jumalalta. – –

Ensimmäisen kerran elämässäni tapahtui, että tällaista yritin, sillä kaiken hätäni keskellä en milloinkaan ollut vielä tähän mennessä yrittänyt rukoilla ääneen. – –

Polvistuin maahan ja aloin esittää Jumalalle sitä, mitä sydämeni halasi. – –

Minä olin havainnut todeksi Jaakobin todistuksen – että se, jolta puuttuu viisautta, saisi anoa sitä Jumalalta, ja hänelle annettaisiin eikä häntä soimattaisi.” (KH J. S. Hist. 13–15, 26.)

Taivaallinen Isämme, joka on täydellinen Isä, tuntee kaikki hengelliset ja aineelliset tarpeesi ja haluaa siunata sinua. Siksi Hän on antanut sinulle käskyn etsiä Häntä ja kysyä Häneltä.

Joseph sai tietää totuuden koska hän rukoili. Meidän aikanamme palautuksen todellisuudesta todistavat myös miljoonat tämän kirkon jäsenet, koska he ovat seuranneet tätä neuvoa ja kysyneet Herralta uskossa. Sinulla on sama oikeus saada vastaus rukouksiisi, koska todistus on lahja, jonka Jumala suo ainoastaan niille, jotka kysyvät vakain mielin. Kokeile tätä, niin lupaus täytetään.

4. PERIAATE: LÖYDÄ POHDISKELUN SUOMA SIUNAUS.

Joseph Smith pohdiskeli usein. Hän ajatteli, analysoi, vertaili. Hän pyrki löytämään vastauksia siihen, mitä hän luki pyhistä kirjoituksista. Hän sanoi:

”Tämän ankaran kiihtymystilan jatkuessa mieleni johdatettiin vakavaan pohdintaan ja suureen levottomuuteen. – –

Usein sanoin itselleni: – – Mitkä näistä kaikista ryhmäkunnista ovat oikeassa, vai ovatko ne kerrassaan kaikki väärässä? Jos jokin niistä on oikeassa, niin mikä, ja mitenkä minä sen saan tietää? – –

Milloinkaan ei ole mikään kirjoitusten kohta käynyt voimallisemmin ihmissydämeen kuin tämä silloin minun. Se tuntui väkevänä täyttävän sydämeni jokaisen sopen. Mietin sitä yhäti uudestaan ja uudestaan.” (KH J. S. Hist. 8, 10, 12.)

Iankaikkisten totuuksien pohdiskelu on sitä, että mietimme ja kysymme itseltämme yhä uudestaan: ”Kuinka saan tietää?” ”Kuinka muut ovat saaneet tietää?”

Kuinka sinä voit saada tietää näistä asioista? Pohdithan asiaa vakavasti.

5. PERIAATE: KOE KIRKOSSAKÄYMISEN ILO.

Joseph Smith kävi kotiseutunsa eri uskontokuntien tilaisuuksissa halutessaan tietää totuuden. Kertoessaan kokemuksestaan Isä Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa Joseph Smith kuvaili selkeästi niitä ohjeita, jotka hän sai koskien muita kirkkoja:

”Kysyin persoonilta, jotka seisoivat yläpuolellani valossa, mikä kaikista noista lahkoista oli oikeassa [sillä tässä vaiheessa sydämeeni ei ollut milloinkaan tullut ajatusta siitä, että ne olisivat kaikki väärässä] – ja mihinkä minun piti liittyä. – –

Velvollisuuteni ei ollut liittyä mihinkään niistä, vaan minun oli oltava niin kuin olin, kunnes saisin lisää ohjausta.” (KH J. S. Hist. 18, 26.)

Meidän kaikkien on tarpeen tulla tuntemaan Jumalan valtakunta maan päällä ja saada todistus sen totuudesta. Käymme kirkossa tunteaksemme Hengen vaikutuksen, oppiaksemme Hänen oppiaan, uudistaaksemme liittomme ja saadaksemme pelastuksen ja korotuksen toimitukset voidaksemme perheinemme palata Jumalan kasvojen eteen. Olet sydämellisesti tervetullut kirkkoon kokeaksesi itse kaikki nämä asiat.

Kääntymys on henkilökohtainen ja hengellinen prosessi. Jokaisen on itse tutkittava näitä periaatteita. Välinpitämätön yritys epäilyineen, pelkoineen tai ilman luottamusta ei riitä. Jumala lupaa meille armossaan, että Hän vastaa anomuksiimme vilpittömyytemme mukaisesti. Vain ne, jotka kysyvät vakain mielin saavat vastauksen lahjana Jumalalta, Pyhän Hengen kautta.

Pyhää Henkeä kutsutaan myös Puolustajaksi ja Todistajaksi. Pyhän Hengen ansiosta meillä on tieto ja todistus siitä, että Kristus on Jumalan Poika.

Jos olet kasteesi jälkeen kelvollinen ja uskollinen tekemillesi liitoille, voit nauttia Pyhän Hengen jatkuvasta kumppanuudesta kuiskausten, vaikutelmien, tunteiden, unien ja varoitusten kautta.

Historia ja pyhät kirjoitukset kertovat meille ihmisistä, jotka kuulivat Jumalan äänen, puhuivat Hänen kanssaan tai jotka muuten saivat selvän todisteen Jumalan olemassaolosta ja Hänen pelastussuunnitelmastaan. Monet heistä eivät kuitenkaan pysyneet uskollisina vakaumukselleen.

Tästä opimme, ettei se, mitä saamme tietää fyysisten aistiemme kautta, auta meitä ymmärtämään Jumalan tarkoituksia ja seuraamaan Häntä, vaan se, minkä otamme vastaan Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Kun joku on oppinut nämä perusperiaatteet ja sitten lopettaa niiden noudattamisen, hän kadottaa sen valon ja ohjauksen, joka auttaa häntä ymmärtämään Jumalaa ja Hänen profeettojaan. Ulkoisena merkkinä tällaisissa ihmisissä on se, että he erkanevat joukosta, käyvät vähemmän aktiivisiksi tai jopa taistelevat kirkkoa vastaan. Sisäisenä merkkinä on se, että he ovat lakanneet noudattamasta yhtä tai useampia näistä viidestä:

  1. Heillä ei enää ole vilpitöntä halua tietää koko totuutta.

  2. He eivät enää lue pyhiä kirjoituksia.

  3. He eivät enää rukoile.

  4. He eivät enää pohdiskele iankaikkisia totuuksia.

  5. He eivät enää käy kirkossa.

On suurenmoista, että suuren uskonnollisen sekaannuksen aikana, vastustuksen ja vainojenkin keskellä, alle 15-vuotias Joseph Smith osoitti kuuliaisuutta kärsivällisesti ja uutterasti ja näytti meille yksinkertaisen mutta tehokkaan tavan päästä lähemmäksi Jumalaa.

Tämä prosessi edellyttää, että opimme rivin rivin päälle, siellä vähän ja täällä vähän, kunnes meille on kehittynyt usko ja selkeä ymmärrys jumalallisista mahdollisuuksistamme (ks. 2. Ne. 28:30).

Velvollisuutemme on päivä päivältä vahvistaa niitä vaikutelmia, joita tunnemme Hengen kautta, soveltaen näitä viittä periaatetta.

Rukoukseni on, että voimme tehdä niin jatkuvasti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.