2002
Kirkon tilintarkastusosaston raportti
Heinäkuu 2002


Kirkon tilintarkastusosaston raportti

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle

Hyvät veljet, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa on tilintarkastusosasto, joka toimii kaikista muista kirkon osastoista ja toiminnoista riippumattomana. Kirkon tilintarkastusosaston johtaja raportoi suoraan ja säännöllisesti ensimmäiselle presidenttikunnalle. Kirkon tilintarkastusosaston henkilökunta koostuu hyväksytyistä tilintarkastajista, hyväksytyistä sisäisistä tarkastajista sekä muista pätevistä ja kokeneista ammattilaisista.

Ensimmäisen presidenttikunnan johtamana kirkon tilintarkastusosastolla on valtuus tarkastaa kaikki kirkon osastot ja yritykset kaikkialla maailmassa. Kirkon tilintarkastusosastolla on käytössään kaikki asiakirjat, henkilökunta, tilat ja menetelmät, joita tarvitaan kirkon lahjoitusten, menojen ja varallisuuden tarkastamiseen. Riski on ensisijainen tilintarkastusten valintaa ja suorittamista ohjaava tekijä.

Kirkon yleisiä varoja on käytetty vuonna 2001 kymmenystenkäyttöneuvoston valtuutuksella. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, kahdentoista apostolin koorumi ja johtava piispakunta, kuten ilmoituksessa on määrätty. Menoja valvovat talousarvio- ja rahatoimiosastot varainkäyttökomitean ja talousarviokomitean johdolla. Hyväksyttyjen budjettien käyttö tarkastettiin ja raportoitiin.

Suoritettuaan tarkastukset kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että 31. joulukuuta 2001 päättyneellä tilikaudella kirkon lahjoituksia on vastaanotettu ja niitä on käytetty hyväksyttyjen talousarvio-ohjeiden sekä kirkon vakiintuneiden menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti.

Kirkon tilintarkastusosasto ei tarkastanut kirkon omistamien, mutta siitä erillään toimivien organisaatioiden taloudellista toimintaa vuonna 2001. Näihin organisaatioihin lukeutuvat Deseret Management Corporation tytäryhtiöineen sekä Brigham Youngin yliopisto ja muita korkeakouluja. Näiden organisaatioiden tilintarkastuksista kuitenkin huolehtivat riippumattomat julkiset tilintarkastusyritykset. Lisäksi kirkon tilintarkastusosasto varmisti, että näiden tilintarkastusten asianmukainen raportointi tapahtui kunkin organisaation tilintarkastuskomitean kanssa.

Kunnioittavasti

TILINTARKASTUSOSASTO

Wesley L. Jones

johtaja

1. huhtikuuta 2002