2002
Mahdollisuus palvella
Heinäkuu 2002


Mahdollisuus palvella

Tiedän, kuinka paljon Hän rakastaa meitä ja kuinka täydellisen vetoavaa Hänen rakkautensa meitä kohtaan on.

Kolmenkymmenenneljän vuoden jälkeen kirkon koululaitoksessa vaimoni ja minä päätimme noin kolme vuotta sitten jäädä eläkkeelle ja lähteä elämässämme uusille urille. Aloimme silloin laatia suunnitelmia. Vaihdoimme asuinpaikkaamme ollaksemme lähempänä lapsiamme ja lastemme lapsia. Aloin myös kehitellä eräitä mielestäni suurenmoisia projekteja. Muutamia pidin suorastaan loistavina. Mutta sitten tuli yksi noista elämän ratkaisevista hetkistä.

Meillä oli silloin onni asua samalla kadulla kuin vanhin F. Enzio Busche, joka on nykyisin täysinpalvellut seitsemänkymmenen koorumin jäsen, ja hänen vaimonsa. Asuimme heitä vastapäätä. Vanhin Busche opetti kerran ylipappien koorumiamme, ja hän käytti sitä Alman kirjan kohtaa, jossa Alma toivoo, että hänellä olisi enkelin ääni. Alma katui heti toivettaan ja sanoo jakeessa 4 jotakin merkittävää. Hänen mukaansa meidän on varottava sitä, mitä toivomme, sillä Herra suo meille meidän sydämemme halun mukaan. Ja sitten tulivat sanat, jotka miltei mykistivät minut: ”olipa se pelastukseksi tai kadotukseksi”. Jumala suo meille meidän tahtomme mukaan sen, mitä haluamme (Al. 29:1–5).

Menin kotiin sinä päivänä – eikä mikään toiveistani tuntunut mitenkään väärältä – mutta sinä hetkenä käsitin, että nuo toiveet olivat minun. Siitä päivästä alkaen yritin ilmaista Herralle, että halusin ennen muuta täyttää Hänen tahtonsa. Jo silloin ajattelin todella tarkoittavani sitä, mutta sitten käsitin, että niin on helppo sanoa mutta vaikea tehdä. Kuten vanhin Maxwell eilen sanoi, vasta kun me todella luovutamme sydämemme Jumalalle, Hän voi alkaa nopeuttaa puhdistautumisen ja pyhittäytymisen ja täydelliseksi tulemisen prosessia (ks. Hel. 3:35). Sitä seuranneiden kolmen vuoden aikana olemme huomanneet, että Herra on vienyt jalkamme eri poluille kuin odotimme, ja tämä on viimeisin.

Muutama päivä sitten, presidentti Hinckleyn soitettua vaimolleni ja minulle, luin Viidettä Mooseksen kirjaa ja löysin luvusta 12 jakeen, joka merkitsi minulle lopulta hyvin paljon. Se on kirjoitettu käskyn muotoon. Herra sanoo: ”Teidän tulee iloita kaikesta, mitä työnne on tuottanut” (5. Moos. 12:18). Olemme kiitollisia tästä etuoikeudesta iloita Herrassa tästä uudesta mahdollisuudesta.

Noille poluille lähdettyämme olemme oppineet, kuinka todella armollinen Jumala on, kuinka paljon Hän rakastaa meitä ja kuinka täydellisen vetoavaa Hänen rakkautensa meitä kohtaan on. Kun olin 16-vuotias enkä kyllin viisas tietääkseni paljon mitään, Henki kosketti sydäntäni, ja käsitin, kuinka suuri merkitys sillä naisella on, jonka kanssa solmii avioliiton. Siitä lähtien aloin rukoilla, että Herra löytäisi minulle naisen, joka olisi iankaikkinen kumppanini. Noihin rukouksiin vastattiin, ja kaikki, mistä nyt nautimme perheessämme lastemme ja lastemme lasten kanssa, on suureksi osaksi hänen ansiotaan.

Olen tullut tietämään, että Jeesus on Kristuksemme, että Hänen ja Isän armo on ääretön eikä lopu milloinkaan, ei edes silloin, kun emme ansaitse sitä. Olen aina rakastanut profeetta Joseph Smithiä, mutta minulla oli etuoikeus käyttää noin kymmenen vuotta tutkimalla perin pohjin ja laajasti hänen elämäänsä, hänen kirjoituksiaan, hänen opetuksiaan sekä hänet tunteneiden ja häntä rakastaneiden ihmisten elämää, ja tulin tietämään, että tässä on profeettojen profeetta, mies, joka oli kelvollinen toteuttamaan tämän viimeisen suuren armotalouden palautuksen. Ja olen tullut tietämään erittäin voimallisesti, että ne avaimet, jotka hän palautti, ovat säilyneet tähän päivään asti ja ovat nyt elävällä profeetallamme Gordon B. Hinckleyllä.

Iloitsemme tästä mahdollisuudesta palvella. Olemme saaneet osaksemme suuren kunnian ja tunnemme syvää nöyryyttä. Lausun tämän todistuksen teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.