2002
Täydellinen kääntymys tuo onnen
Heinäkuu 2002


Täydellinen kääntymys tuo onnen

Tämänhetkinen ja ikuinen onnenne riippuu kääntymyksenne asteesta sekä sen aikaansaamasta muutoksesta elämässänne.

Jokainen meistä on nähnyt, kuinka jotkut ihmiset kulkevat läpi elämän tehden jatkuvasti oikein. He vaikuttavat onnellisilta ja iloitsevat elämästä. Kun heidän on tehtävä vaikeita valintoja, he näyttävät poikkeuksetta tekevän oikeita valintoja, vaikka heillä olisi ollut muitakin houkuttelevia vaihtoehtoja. Tiedämme, että he ovat kiusauksille alttiita, mutta he eivät näytä välittävän siitä. Samoin olemme huomanneet, etteivät toiset ole valinnoissaan yhtä uskollisia. Voimakkaasti hengellisessä ympäristössä he päättävät tehdä oikein, muuttaa elämänsä suunnan, hylätä huonot tavat. He ovat hyvin vilpittömiä päättäväisyydessään muuttua, ja kuitenkin he pian palaavat takaisin siihen, minkä olivat päättäneet jättää taakseen.

Mikä tekee näiden kahden ryhmän elämän erilaiseksi? Kuinka voi tehdä jatkuvasti oikein? Pyhät kirjoitukset antavat meille ymmärrystä. Ajatelkaapa innokasta, kärsimätöntä Pietaria. Kolmen vuoden ajan hän oli palvellut apostolina Mestarin rinnalla nähden ihmetekoja sekä kuullen muutokseen innoittavia opetuksia ja henkilökohtaisia selityksiä vertauksista. Jaakobin ja Johanneksen kanssa Pietari näki Jeesuksen Kristuksen kirkastumisen sekä Mooseksen ja Elian ilmestymisen.1 Mutta tästä kaikesta huolimatta Vapahtaja näki, että Pietarilta puuttui yhä lujuutta. Mestari tunsi hänet erittäin hyvin, kuten Hän tuntee meidät kaikki. Raamattu kertoo:

Herra sanoi: ”’Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä – –. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet [kääntynyt], vahvista veljiäsi.’ Pietari sanoi hänelle: ’Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin.’”2 Pietarin näkökulmasta nämä eivät olleet suinkaan mitään tyhjiä sanoja. Hän tarkoitti vilpittömästi mitä sanoi, mutta hän toimi toisin.

Myöhemmin Jeesus profetoi opetuslapsilleen Öljymäellä: ”Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.’” Jälleen Pietari sanoi: ”Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en.” Silloin Mestari profetoi tyynesti: ”Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.” Tähän Pietari vastasi entistä kiihkeämmin: ”Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.”3

Yhdessä mielestäni liikuttavimmista pyhien kirjoitusten kohdista Raamattu kertoo, mitä sitten tapahtui. Se on meille jokaiselle vakava muistutus, että tieto siitä, mikä on oikein, tai jopa palava halu tehdä oikein eivät yksin riitä. Usein on erittäin vaikeata todella tehdä jotakin, vaikka selvästi tiedämme, että meidän pitäisi se tehdä. Raamatussa kerrotaan:

”Muuan palvelustyttö näki [Pietarin] – – ja sanoi: ’Tuokin oli sen miehen seurassa.’ Pietari kielsi: ’Enhän edes tunne häntä.’ – – Vähän ajan kuluttua sanoi eräs mies hänet nähdessään: ’Sinäkin olet sitä joukkoa.’ Mutta Pietari vastasi: ’Erehdyt, en ole.’ – – Toinen mies väitti: ’Kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa.’ Mutta Pietari sanoi: ’En käsitä, mistä puhut.’ Siinä samassa, hänen vielä puhuessaan, kukko lauloi. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. – – Hän meni ulos ja itki katkerasti.”4

Niin kipeää kuin profetian toteen käyminen Pietarille varmasti olikin, hänen elämänsä alkoi muuttua pysyvästi. Hänestä tuli se horjumaton kallionluja palvelija, joka oli Vapahtajan ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen välttämätön Isän suunnitelmalle. Tämä liikuttava raamatunkohta kuvaa myös sitä, kuinka paljon Vapahtaja rakasti Pietaria. Vaikka Hän oli keskellä oman elämänsä suunnatonta haastetta, kaiken sen painon alla, joka Hänen harteilleen laskettaisiin, Hän kuitenkin kääntyi katsomaan Pietaria – opettajan rakkaus välittyi rakkaalle oppilaalle rohkaisten ja valistaen hetkenä, jona se oli tarpeen. Sen jälkeen Pietari nousi kutsumuksensa täyteen mittaan. Hän opetti voimalla ja todisti järkkymättömästi välittämättä uhkauksista, vangitsemisista ja pieksemisistä. Hän oli todella kääntynyt.

Toisinaan sanaa kääntynyt käytetään silloin, kun vilpitön henkilö päättää ottaa kasteen. Todellisuudessa kääntymys tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin, sekä vasta kääntyneen että kauan jäsenenä olleen kohdalla. Presidentti Marion G. Romney selitti kääntymyksen oppia hänelle luonteenomaisella selkeydellä:

”Sana ’kääntyä’ tarkoittaa kääntymistä yhdestä uskosta tai toimintatavasta toiseen. Kääntymys on hengellinen ja moraalinen muutos. Sana kääntynyt ei tarkoita ainoastaan Jeesuksen ja Hänen opetustensa älyllistä hyväksymistä vaan myös liikkeellepanevaa uskoa Häneen ja Hänen evankeliumiinsa; uskoa, joka saa aikaan muutoksen, todellisen muutoksen ihmisen ymmärryksessä elämän tarkoituksesta ja hänen uskollisuudessaan Jumalaa kohtaan mielenkiinnon kohteissa, ajatuksissa ja käyttäytymisessä. Ihmisessä, joka on todella kokonaan kääntynyt, halu tehdä jotakin vastoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumia on itse asiassa kuollut. Ja sen tilalle on tullut rakkaus Jumalaa kohtaan sekä pysyvä ja hallitseva päättäväisyys pitää Hänen käskynsä.”

Kääntyäksenne teidän täytyy muistaa noudattaa elämässänne tarkoin näitä avainsanoja: ”rakkaus Jumalaa kohtaan sekä pysyvä ja hallitseva päättäväisyys pitää Hänen käskynsä”. Tämänhetkinen ja ikuinen onnenne riippuu kääntymyksenne asteesta sekä sen aikaansaamasta muutoksesta elämässänne. Kuinka sitten voitte kokea todellisen kääntymyksen? Presidentti Romney kuvailee askeleita, jotka teidän on kuljettava:

”Jäsenyys kirkossa ja kääntymys eivät välttämättä tarkoita samaa. Eivät liioin kääntymys ja todistus ole välttämättä sama asia. Todistus tulee, kun Pyhä Henki antaa vakaalle etsijälle todistuksen totuudesta. Innoittava todistus tekee uskon eläväksi, eli se saa aikaan parannuksen ja kuuliaisuuden käskyjä kohtaan. Kääntymys on parannuksenteon ja kuuliaisuuden hedelmä eli palkka.”5

Lyhyesti sanottuna todellinen kääntymys on uskon, parannuksen ja jatkuvan kuuliaisuuden hedelmä. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta6 ja sen noudattamisesta. Saatte Pyhältä Hengeltä vahvistavan todistuksen asioista, jotka hyväksytte uskon varassa, tekemällä auliisti niiden edellyttämällä tavalla.7 Teidät johdatetaan tekemään parannus virheistä, jotka johtuvat väärän tekemisestä tai oikean tekemättä jättämisestä. Sen seurauksena teidän kykynne olla jatkuvasti kuuliaisia vahvistuu. Tämä uskon, parannuksen ja jatkuvan kuuliaisuuden kehä johtaa teidät suurempaan kääntymykseen ja tuo siitä koituvia siunauksia. Todellinen kääntymys vahvistaa kykyänne tehdä sen, minkä tiedätte oikeaksi, ja tekemään sen silloin kun teidän tulisi se tehdä, riippumatta olosuhteista.

Jeesuksen opettaman kylväjävertauksen ajatellaan yleensä kuvaavan sitä, kuinka eri ihmiset ottavat vastaan Herran sanan, kun sitä saarnataan. Ajatelkaapa hetkinen, kuinka samaa vertausta voidaan soveltaa teihin elämänne erilaisissa olosuhteissa, kun kohtaatte haasteita tai joudutte voimakkaiden vaikutusten alaisuuteen. Sana – eli Vapahtajan opetukset – voi tulla teille monella tapaa: kun tarkkailette muita tai kun rukoilette itse tai pohditte pyhiä kirjoituksia tai kun saatte johdatusta Pyhältä Hengeltä. Samalla kun luen selityksen, jonka Jeesus antoi kylväjävertauksesta opetuslapsilleen, tutkikaa itseksenne omaa elämäänne. Katsokaa, onko hetkiä, jolloin olosuhteet eivät ole sopivia oikeiden opetusten vastaanottamiseen ja sen seurauksena menetätte luvatut onnen, rauhan ja edistymisen hedelmät.

”Kylvömies kylvää sanan. Tien oheen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joilta Saatana, heti kun se on heihin kylvetty, tulee ottamaan sen pois.”

Voisiko niin tapahtua teille väärässä ympäristössä väärien ystävien keskuudessa?

”Kylvö kallioiseen paikkaan taas kuvaa niitä, jotka sanan kuullessaan heti ottavat sen iloiten vastaan mutta jotka kestävät vain hetken, koska heiltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko – –, he luopuvat kohta.”

Oletteko milloinkaan olleet sellaisessa tilanteessa, jossa joku on ehdottanut teille jotakin sopimatonta, ettekä tehneet mitään vastustaaksenne sitä?

”Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta joissa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet – – ja muut mielihalut saavat heissä sijan ja tukahduttavat sanan.”

Oletteko joskus halunneet jotakin niin kipeästi, että olette hyväksyneet poikkeuksen tasovaatimuksiinne?

”Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa, kolmekymmentä, kuusikymmentä tai sata jyvää.”8

Tiedän, että tämä on se tapa, jolla te haluatte elää elämänne. Se, kuinka täydellisesti omasta tahdostanne omaksutte Vapahtajan opetukset, määrää sen, kuinka suuren hedelmäsadon voitte siunauksina korjata elämänne aikana. Tämä vertaus kuvaa sitä, että se, missä määrin olette alttiin kuuliaisia siinä, minkä tiedätte, että teidän pitäisi tehdä, vastustaen sellaista järkeilyä, joka saattaisi kehottaa tekemään toisin, kertoo, kuinka kääntyneitä todellisuudessa olette ja kuinka paljon Herra niin ollen voi siunata teitä elämässänne.

Todellinen kääntymys tuottaa kestävän onnen hedelmiä, joista voitte nauttia silloinkin kun maailma on kuohuksissa ja useimmat ihmiset ovat kaikkea muuta kuin onnellisia. Mormonin Kirja kertoo vaikeuksissa olevista ihmisistä: ”He paastosivat ja rukoilivat usein, ja nöyryydessään he tulivat yhä väkevämmiksi ja kävivät yhä lujemmiksi uskossa Kristukseen, mikä täytti heidän mielensä ilolla ja lohdulla ja puhdisti ja pyhitti heidän sydämensä, mikä pyhitys johtui siitä, että he omistivat sydämensä Jumalalle.”9

Presidentti Hinckley on julistanut, että nimenomaan todellisella kääntymyksellä on vaikutusta.10

Saadaksenne todellisesta kääntymyksestä luvatut siunaukset tehkää ne muutokset, joita tiedätte tarvitsevanne elämässänne nyt. Vapahtaja on sanonut: ”Ettekö nyt tahdo palata minun tyköni, katua syntejänne ja kääntyä, jotta minä teidät parantaisin? – – jos te tahdotte tulla minun tyköni, teillä on oleva iankaikkinen elämä.”11

Todistan, että kun rukoilette opastusta, Pyhä Henki auttaa teitä näkemään, mitä henkilökohtaisia muutoksia teidän on tehtävä, ennen kuin olette täysin kääntyneet. Herra voi sitten siunata teitä runsaammin. Uskonne Häneen vahvistuu, kykynne tehdä parannusta kasvaa ja voimanne olla jatkuvasti kuuliaisia vahvistuu. Vapahtaja elää. Hän rakastaa teitä. Kun teette parhaanne, Hän auttaa teitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. Matt. 17:3; 1. Kun. 17:1; LK 110:13.

 2. Luuk. 22:31–32, kursivointi lisätty; ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös.

 3. Ks. Mark. 14:27, 29–31.

 4. Luuk. 22:56–62.

 5. Julkaisussa Conference Report, Guatemalan aluekonferenssi, 1977, s. 8–9.

 6. Ks. Room. 10:17; Joseph F. Smith, Evankeliumin oppi, 1980, s. 93.

 7. Ks. Et. 12:6.

 8. Mark. 4:14–20.

 9. He. 3:35.

 10. Alue-edustajien seminaari, 6. huhtikuuta 1984, kuten lainattu julkaisussa W. Mack Lawrence, ”Conversion and Commitment”, Ensign, toukokuu 1996, s. 75.

 11. 3. Ne. 9:13–14.