2010.–2019. gads
Mīļotās meitas
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Mīļotās meitas

Pamatā visam tam, ko mēs darām Jauno sieviešu biedrībā, ir mūsu vēlme jums palīdzēt iegūt nesatricināmu ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum.

Manas mīļās māsas, man ir prieks būt kopā ar jums! Mēs piedzīvojam atklāsmju pārpilnību, kas palielina mūsu garīgumu un mūs uzmundrina.

Sākumā es jūs gribētu iepazīstināt ar dažiem draugiem; tās ir jaunas sievietes, kurām piemīt unikāli talanti, paražas, kā arī individuālie un ģimenes apstākļi. Katrai no viņām, tāpat kā visām jums, pieder mana sirds.

Bella

Pirmkārt, iepazīstieties ar Bellu. Viņa, kā vienīgā jaunā sieviete savā Islandes draudzē, ir spēcīga savā ticībā.

Josephine

Iepazīstieties ar uzticīgo Džozefīni no Āfrikas, kura ir apņēmusies ik dienu studēt Mormona Grāmatu. Viņa ir atklājusi spēku un svētības, kas nāk no šīs vienkāršās un uzticīgās rīcības.

Ashtyn

Un visbeidzot, iepazīstieties ar Eštinu, neparastu jaunieti, kura nomira pēc sešu gadu cīņas ar vēzi. Viņas liecības par Jēzus Kristus Izpirkšanu joprojām skan manā dvēselē.

Jūs visas esat apbrīnojamas jaunas sievietes. Jūs esat unikālas, katra ar saviem talantiem un pieredzi, tomēr līdzīgas ļoti nozīmīgā un mūžīgā ziņā.

Jūs burtiski esat Debesu Vecāku gara meitas, un nekas jūs nevar nošķirt no Viņu un Glābēja mīlestības.1 Tuvojoties Viņam, pat sperot uz priekšu mazmazītiņus solīšus, jūs, būdamas uzticīgas Glābēja, Jēzus Kristus, mācekles, iegūsiet paliekošu mieru, kas mitīs jūsu dvēselēs.

Prezidents Rasels M. Nelsons, mūsu mīļotais pravietis, man ir lūdzis dalīties ar dažām iedvesmas pilnām izmaiņām, kas jums palīdzēs „attīstīt [jūsu] svēto personīgo potenciālu”2 un palielinās jūsu taisnīgo ietekmi. Šovakar es pievērsīšos četrām jomām, ko skars izmaiņas.

Jauno sieviešu lozungs

Pirmkārt, pamatā visam tam, ko mēs darām Jauno sieviešu biedrībā, ir mūsu vēlme jums palīdzēt iegūt nesatricināmu ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum 3 un drošas zināšanas par jūsu dievišķo identitāti — par to, ka jūs esat Dieva meitas.

Šovakar es vēlos paziņot izmaiņas Jauno sieviešu lozungā. Es ceru, ka tad, kad es nolasīšu jauno lozungu, jūs sajutīsiet Svēto Garu liecinām par šo vārdu patiesumu:

Es esmu Debesu Vecāku mīlēta meita4 ar dievišķu dabu un mūžīgo sūtību.5

Būdama Jēzus Kristus mācekle,6 es cenšos kļūt līdzīgāka Viņam.7 Es lūdzu un rīkojos saskaņā ar atklāsmi8 un kalpoju citiem Viņa svētajā vārdā.9

Es stāvēšu kā Dieva lieciniece visos laikos un visās lietās, un visās vietās.10

Tiecoties kļūt paaugstināšanas cienīga,11 es turu godā grēku nožēlas dāvanu12 un cenšos pilnveidoties katru dienu.13 Ar ticību14 es stiprināšu savas mājas un ģimeni,15 noslēgšu un ievērošu svētās derības,16 kā arī saņemšu svētā tempļa priekšrakstus17 un svētības.18

Pievērsiet uzmanību, ka vārdu „mēs” nomaina vārds „es”.Šie patiesie principi attiecas uz jums individuāli. Tu esi Debesu Vecāku mīlēta meita. Tu esi mūsu Glābēja, Jēzus Kristus derības mācekle. Es jūs aicinu studēt un apdomāt šos vārdus. Es zinu, ka, ja jūs to darīsiet, jūs iegūsiet liecību par to patiesumu. Šo patieso principu izprašana izmainīs to, kā jūs tiekat galā ar pārbaudījumiem. Savas identitātes un mērķa apzināšanās jums palīdzēs saskaņot jūsu gribu ar Glābēja gribu.

Ja jūs sekosiet Jēzum Kristum, jūs saņemsiet mieru un vadību.

Jauno sieviešu klases

Otra joma, ko skars izmaiņas, ir Jauno sieviešu klases. Elders Nīls A. Maksvels teica: „Bieži vien tas, kas cilvēkiem tik ļoti ir nepieciešams, ir patverties no dzīves vētrām vietā, kur viņš jūtas piederīgs.”19 Mūsu klasēm ir jābūt vietām, kur patverties no šīm vētrām, drošām vietām, kur sajust mīlestību un justies piederīgiem. Cenšoties sasniegt lielāku vienotību, stiprināt draudzības un palielināt šo piederības sajūtu Jauno sieviešu biedrībās, mēs veiksim dažas izmaiņas klašu struktūrā.

Vairāk nekā 100 gadus jaunās sievietes ir tikušas iedalītas trīs klasēs. Sākot no šī brīža, mēs aicinām Jauno sieviešu vadītājus un bīskapus lūgšanu pilniem apdomāt katras jaunās sievietes vajadzības un iedalīt viņas saskaņā ar draudzes īpašajiem apstākļiem. Šeit būs daži piemēri, kā tas varētu izskatīties.

  • Ja jums ir tikai dažas jaunās sievietes, jums varētu būt viena Jauno sieviešu klase, kurā pulcējas visas jaunietes.

  • Varbūt jums ir liela grupa ar jaunajām sievietēm, kurām ir ap 12 gadu, un mazāka grupa ar vecākām jaunietēm. Tad jūs varētu izveidot divas klases: Jauno sieviešu klasi 12 gadus vecajām meitenēm un Jauno sieviešu klasi 13–18 gadus vecajām meitenēm.

  • Vai arī, ja jums ir liela bīskapija ar 60 jaunajām sievietēm, kuras apmeklē nodarbības, jūs varētu izveidot sešas klases, katru vienai vecuma grupai, kas tiktu veidota katru gadu.

Lai arī kā jūsu klases tiktu organizētas, jūs, jaunās sievietes, esat ļoti svarīgas vienotības veicināšanā. Esiet gaisma tiem, kuri ir jums apkārt. Esiet tas mīlestības un gādības avots, ko jūs cerat saņemt no citiem. Klusībā lūdzot, turpiniet pastiept draudzīgu roku un esiet spēks, kas ietekmē uz labu. Ja jūs to darīsiet, jūsu dzīve tiks piepildīta ar laipnību. Jums daudz vairāk sāks patikt citi cilvēki, un jūs saredzēsiet, ka arī viņi pret jums sāks izturēties labvēlīgi.

Jauno sieviešu klašu nosaukums

Treškārt, saskaņā ar šo jauno klašu organizēšanu, visas klases tiks apzīmētas ar vienu nosaukumu — „Jaunās sievietes”.20 Mēs vairs nelietosim „Bišu stropiņu”, „Rožu” un „Lauru” nosaukumus.

Klašu prezidiju stiprināšana

Pēdējā joma, kurai es vēlos pievērst uzmanību, ir klašu prezidiju nozīme. Neatkarīgi no tā, kā tiek organizētas Jauno sieviešu klases, katrai no tām vajadzētu savu prezidiju!21 Tieši dievišķās ieceres dēļ jaunās sievietes tiek aicinātas vadīt jaunībā.

Klašu prezidiju loma un mērķi ir nostiprināti un daudz skaidrāk nodefinēti. Viens no nozīmīgākajiem pienākumiem ir pestīšanas darbs, īpaši kalpošana, misionāru darbs, aktivitātes saglabāšana, kā arī tempļa un ģimenes vēstures darbs.22 Tā mēs sapulcināsim Israēlu23 — tas ir brīnišķīgs darbs visām jaunajām sievietēm kā Tā Kunga jauniešu bataljona dalībniecēm.

Katrā Baznīcas līmenī Tas Kungs aicina prezidijus vadīt Viņa ļaudis. Jaunās sievietes, ja jūs būsiet klašu prezidiju locekles, tā, iespējams, būs jūsu pirmā iespēja piedalīties šajā iedvesmotajā vadīšanas modelī. Pieaugušie vadītāji, izvirziet klašu prezidiju aicināšanu par prioritāti un pēc tam vadiet viņas, esot blakus, sniedzot padomus un vadību, lai viņām veiktos.24 Neatkarīgi no tā, kādas vadīšanas dotības ir klases prezidijam, sāciet ar to, kas ir tagad un palīdziet viņām attīstīt prasmes un pārliecību, kas viņas svētīs, pildot vadītāju pienākumus. Esiet blakus, bet nepārņemiet vadību. Gars vadīs jūs, kad jūs vadīsiet viņas.

Chloe

Lai parādītu, cik svarīga ir vecāku un vadītāju padomdevēja loma, es jums pastāstīšu kādu stāstu. Hloja tika aicināta par klases prezidenti. Viņas viedais priesterības vadītājs viņu mudināja lūgt Tā Kunga palīdzību, iesakot vārdus viņas prezidijam. Hloja lūdza un diezgan ātri saņēma iedvesmu, ko aicināt par saviem padomniekiem. Kad viņa turpināja domāt un lūgt par sekretāri, Gars, viņai par pārsteigumu, atkārtoti pievērsa viņas uzmanību kādai jaunajai sievietei — meitenei, kura samērā reti apmeklēja baznīcu un baznīcas pasākumus.

Nejūtot pārliecību par saņemto pamudinājumu, Hloja aprunājās ar savu mammu, kura paskaidroja, ka viens no veidiem, kā mēs varam saņemt atklāsmi, ir caur domām, kas atkārtojas. Guvusi pārliecību, Hloja sajuta, ka viņai ir jāiesaka šī jaunā sieviete. Bīskaps izteica aicinājumu, un jaunā sieviete to pieņēma. Pēc iesvētīšanas aicinājumā šī jaukā sekretāre teica: „Ziniet, man nekad nav bijusi sajūta, ka es kaut kur iederos, vai ka esmu kaut kur vajadzīga. Es nejutos iederīga. Taču, pateicoties šim aicinājumam, man ir sajūta, ka Debesu Tēvs man ir devis gan mērķi, gan vietu.” Kad Hloja ar mammu devās projām no sapulces, Hloja paskatījās uz mammu un ar asarām acīs teica: „Atklāsme ir īsta! Atklāsme patiešām darbojas!”

Klašu prezidiji, jūs esat Dieva aicināti un jums ir uzticēts vadīt Viņa meitu grupu. „Tas Kungs jūs pazīst. … Viņš jūs izvēlējās.”25 Jūs ir iesvētījis kāds, kuram ir priesterības pilnvaras; tas nozīmē, ka, pildot sava aicinājuma pienākumus, jūs izmantojat priesterības pilnvaras. Jums ir jādara svarīgs darbs. Sajūtiet un rīkojieties saskaņā ar Svētā Gara pamudinājumiem. To darot, jūs varēsiet kalpot ar pārliecību, jo jūs nekalposiet vienas pašas!

Klašu prezidiji, mums ir nepieciešama jūsu gudrība, viedoklis un enerģija attiecībā uz jauno draudzes jauniešu padomi, par ko šodien paziņoja elders Kventins L. Kuks. Jūs esat būtiska daļa tajā, lai saredzētu savu brāļu un māsu vajadzības.26

Šīs izmaiņas klašu struktūrās un vadībā var tikt uzsāktas, līdzko bīskapjas un draudzes ir gatavas, tomēr tām būtu jātiek ieviestām līdz 2020. gada 1. janvārim.

Manas dārgās māsas, es liecinu, ka šīs izmaiņas, par kurām es šodien esmu runājusi, ir iedvesmota vadība no Tā Kunga. Tās uzcītīgi īstenojot, mēs nekad neaizmirsīsim savu mērķi: stiprināt apņēmību sekot Jēzum Kristum un palīdzēt citiem nākt pie Viņa. Es liecinu, ka šī ir Viņa Baznīca. Es esmu ļoti pateicīga, ka Viņš mums ļauj piedalīties ļoti svarīgā Viņa darba daļā.

Es lūdzu, lai tas pats Gars, kas deva šīs izmaiņas, jūs vadītu, jums dodoties uz priekšu pa derību ceļu. Par to es liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.