2010.–2019. gads
Koriģējumi jauniešu stiprināšanai
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Koriģējumi jauniešu stiprināšanai

Vairāk jauno vīriešu un jauno sieviešu stāsies pretī izaicinājumam un paliks uz derību takas, pateicoties šim lāzera precizitātes uzsvaram uz mūsu jauniešiem.

Paldies, dārgo prezident Nelson, par to priekpilno, atklāsmē saņemto vadību attiecībā uz lieciniekiem kristībās un par vadību, ko Jūs lūdzāt mums pastāstīt, lai stiprinātu jauniešus un attīstītu viņu svēto potenciālu.

Pirms es pastāstu par šīm izmaiņām, mēs paužam savu sirsnīgo atzinību par izcilo veidu, kā Baznīcas locekļi ir atsaukušies uz notikumiem pastāvīgajā evaņģēlija Atjaunošanā. Kā prezidents Nelsons pagājušogad ierosināja, jūs esat lietojuši savus „vitamīnus”!1

Jūs priekpilni mājās studējat programmu Nāc, seko Man!2 Jūs arī esat atsaukušies uz izmaiņām Baznīcā. Elderu kvoruma locekļi un Palīdzības biedrības māsas vienoti veic glābšanas darbu.3

Mūsu pateicība plūst pāri malām.4 Mēs esam īpaši pateicīgi par to, ka mūsu jaunieši turpina būt stipri un uzticīgi.

Mūsu jaunieši dzīvo aizraujošā, bet arī izaicinājumiem pilnā laikā. Pieejamās izvēles nekad nav bijušas dramatiskākas. Viens piemērs: mūsdienu viedtālrunis nodrošina piekļuvi ļoti nozīmīgai un pacilājošai informācijai, tostarp ģimenes vēsturei un Svētajiem Rakstiem. No otras puses, tas satur muļķības, amorālumu un ļaunumu, kas agrāk nebija tik viegli pieejams.

Come Follow Me Family Study
Philippines: Youth Activity

Lai palīdzētu mūsu jauniešiem orientēties šajā izvēļu labirintā, Baznīca ir sagatavojusi trīs pamatīgas un visaptverošas iniciatīvas. Pirmkārt, mācību programma ir stiprināta un paplašināta lietošanai mājās. Otrkārt, prezidents Rasels M. Nelsons, prezidents M. Rasels Balards un Augstākie pilnvarotie tikai pagājušajā svētdienā prezentēja bērnu un jauniešu programmu, kas iekļauj aizraujošas aktivitātes un personības attīstību. Trešā iniciatīva ir organizatoriskas izmaiņas, lai mūsu bīskapi un citi vadītāji pievērstu jauniešiem lielāku vērību. Lielākas uzmanības pievēršanai ir jābūt garīgi spēcinošai un jāpalīdz mūsu jauniešiem kļūt par jauniešu bataljonu, par kādu prezidents Nelsons ir lūdzis viņus kļūt.

Vienots paraugs

Šie pūliņi, kopā ar tiem, kas tikuši paziņoti dažu pēdējo gadu laikā, nav savstarpēji nošķirami. Katrs no šiem pielāgojumiem ir vienota parauga neatņemama daļa, lai svētītu svētos un sagatavotu viņus satikt Dievu.

Viena parauga daļa attiecas uz jauno paaudzi. No mūsu jauniešiem tiek prasīts uzņemties vairāk personīgās atbildības agrīnākā vecumā — vecākiem un vadītājiem nedarot to, ko jaunieši var savā labā izdarīt paši.5

Paziņojums

Šodien mēs paziņojam par organizatoriskām izmaiņām jauniešiem bīskapiju un stabu līmenī. Kā prezidents Nelsons paskaidroja, māsa Bonija H. Kordone šovakar apspriedīs izmaiņas, kas skars jaunās sievietes. Viens no izmaiņu nolūkiem, ko es tagad pārrunāšu, ir stiprināt Ārona priesterības nesējus, kvorumus un kvorumu prezidijus. Šīs izmaiņas saskaņo mūsu rīcību ar Mācības un Derību 107:15, kur rakstīts: „Bīskapība ir šīs [Ārona] priesterības prezidijs un tur tās atslēgas jeb pilnvaras.”

Viens no Svētajos Rakstos noteiktajiem bīskapa pienākumiem ir prezidēt pār priesteriem un sēdēt ar viņiem padomē, mācot viņiem viņu amata pienākumus.6 Turklāt bīskapības pirmajam padomniekam būs konkrēta atbildība par skolotājiem un otrajam padomniekam — par diakoniem.

Atbilstoši tam, lai būtu saskaņā ar šo atklāsmi Mācībā un Derībās, Jauno vīriešu prezidiji bīskapijas līmenī vairs nepastāvēs. Šie uzticīgie brāļi ir darījuši daudz laba, un mēs izsakām viņiem savu atzinību.

Mēs ceram, ka bīskapības pievērsīs lielu vērību jauno vīriešu priesterības pienākumiem un palīdzēs viņiem veikt savus kvoruma pienākumus. Spējīgi, pieauguši Jauno vīriešu padomdevēji tiks aicināti, lai palīdzētu Ārona priesterības kvorumu prezidijiem un bīskapībai viņu pienākumu veikšanā.7 Mēs esam pārliecināti, ka vairāk jauno vīriešu un jauno sieviešu stāsies pretī izaicinājumam un paliks uz derību takas, pateicoties šim lāzera precizitātes uzsvaram uz mūsu jauniešiem.

Tā Kunga iedvesmotajā modelī bīskapam ir atbildība par ikvienu bīskapijā. Viņš svētī gan jauniešu vecākus, gan jauniešus. Viens bīskaps atklāja, apspriežoties ar kādu jaunieti, kurš cīnījās ar pornogrāfiju, ka varēja palīdzēt šim jaunietim viņa grēku nožēlošanas procesā tikai tad, kad bija palīdzējis viņa vecākiem reaģēt ar mīlestību un sapratni. Jaunieša dziedināšana bija dziedinājums viņa ģimenei, un tas bija iespējams caur bīskapu, kurš darbojās visas ģimenes labā. Šis jaunietis tagad ir kļuvis par cienīgu Melhisedeka priesterības nesēju un pilna laika misionāru.

Kā šajā teiktajā ir minēts, šie koriģējumi:

  • Palīdzēs bīskapiem un viņu padomniekiem koncentrēties uz viņu galvenajiem pienākumiem pret jauniešiem un Sākumskolas bērniem.

  • Liks Ārona priesterības spēku un pienākumus katra jaunā vīrieša personīgās dzīves un mērķu centrā.

Šie koriģējumi arī:

  • Uzsver Ārona priesterības kvorumu prezidiju pienākumus un viņu tiešo ziņošanas līniju bīskapībai.

  • Motivē pieaugušos vadītājus palīdzēt Ārona priesterības kvorumu prezidijiem un mentorēt viņus, lai viņi turētu godā sava amata spēku un pilnvaras.

Kā tika minēts, šīs izmaiņas nemazina bīskapības atbildību par jaunajām sievietēm. Kā prezidents Nelsons tikko mācīja: „[Bīskapa] pirmais un galvenais pienākums ir rūpēties par savas bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm.”8

Kā mūsu mīļie un čaklie bīskapi izpildīs šo pienākumu? Kā jūs atceraties, 2018. gadā Melhisedeka priesterības kvorumos tika ieviestas izmaiņas, lai vēl ciešāk strādātu ar Palīdzības biedrībām, lai elderu kvorumi un Palīdzības biedrības varētu bīskapa vadībā palīdzēt veikt svarīgus pienākumus, kas iepriekš prasīja daudz viņa laika. Šie pienākumi iekļauj misionāru darbu un tempļa un ģimenes vēstures darbu bīskapijā9 — kā arī daudz no kalpošanas norīkojumā bīskapijas locekļiem.

2019 October General Conference

Bīskaps nevar deleģēt dažus pienākumus, tādus kā jauniešu stiprināšanu, soģa lomu, rūpes par trūcīgajiem un finanšu un laicīgo lietu pārraudzīšanu. Tomēr šo pienākumu ir mazāk, nekā mēs, iespējams, uzskatījām iepriekš. Kā pagājušogad paskaidroja elders Džefrijs R. Holands, kad tika paziņots par izmaiņām Melhisedeka priesterības kvorumos: „Bīskaps, protams, paliek bīskapijas prezidējošais augstais priesteris. Šī jaunā kārtība [attiecībā uz elderu kvorumiem un Palīdzības biedrībām] ļaus viņam vadīt Melhisedeka priesterības un Palīdzības biedrību darbu, neprasot viņam darīt darbu kādā no šīm struktūrām.10

Piemēram, Palīdzības biedrības prezidente un elderu kvoruma prezidents, saņemot nozīmējumu, var lielākā mērā uzņemties apspriešanos ar pieaugušajiem — tāpat var darīt Jauno sieviešu prezidente ar jaunajām sievietēm. Lai arī tikai bīskaps var kalpot par soģi, arī šiem vadītājiem ir tiesības saņemt atklāsmi no debesīm, lai palīdzētu risināt problēmas, kas neprasa soģa iesaistīšanos vai jebkāda veida ļaunprātīgu izmantošanu.11

Tas nenozīmē, ka jaunā sieviete nevar vai ka viņai nevajadzētu runāt ar bīskapu vai saviem vecākiem. Jaunieši ir viņu uzmanības centrā! Bet tas nozīmē, ka Jauno sieviešu vadītāja var vislabāk apmierināt kādas jaunās sievietes vajadzības. Bīskapība rūpējas par jaunajām sievietēm tikpat lielā mērā, kā par jaunajiem vīriešiem, taču mēs apzināmies kādu spēku sniedz spēcīgas, nodevušās un koncentrējušās Jauno sieviešu vadītājas, kuras mīl un mentorē, nepārņemot klašu prezidiju lomas, taču palīdzot jaunietēm gūt panākumus savās lomās.

Māsa Kordone šovakar pastāstīs par citām aizraujošām izmaiņām jaunajām sievietēm. Savukārt es paziņoju, ka bīskapijas Jauno sieviešu prezidentes tagad ziņos tieši bīskapijas bīskapam un apspriedīsies tieši ar viņu. Iepriekš šo uzdevumu varēja deleģēt padomniekam, taču turpmāk jaunās sievietes būs tā cilvēka tiešā atbildība, kuram ir prezidēšanas atslēgas bīskapijā. Palīdzības biedrības prezidente arī turpmāk ziņos tieši bīskapam.12

Vispārējā un stabu līmenī mums arī turpmāk būs Jauno vīriešu prezidiji. Staba līmenī augstais padomnieks būs Jauno vīriešu prezidents13 un kopā ar augstajiem padomniekiem, kas nozīmēti Jaunajām sievietēm un Sākumskolai, būs dalībnieks staba Ārona priesterības un Jauno sieviešu komitejā. Šie brāļi strādās ar staba Jauno sieviešu prezidiju šajā komitejā. Staba prezidenta padomniekam kļūstot par vadītāju šai komitejai, tā iegūs lielāku nozīmību, tāpēc ka daudzas programmas un aktivitātes jaunajā Bērnu un jauniešu iniciatīvā būs staba līmenī.

Šie augstie padomnieki staba prezidija vadībā var kalpot par resursu bīskapam un Ārona priesterības kvorumiem līdzīgā veidā, kā augstie padomnieki kalpo bīskapiju elderu kvorumiem.

Turklāt kāds cits augstais padomnieks kalpos par staba Svētdienas skolas prezidentu un pēc vajadzības var kalpot staba Ārona priesterības un Jauno sieviešu komitejā.14

Papildus organizatoriskās izmaiņas tiks turpmāk paskaidrotas informācijā, kas tiks nosūtīta vadītājiem. Šīs izmaiņas ir šādas:

  • Bīskapības jauniešu komitejas sapulce tiks aizstāta ar bīskapijas jauniešu padomi.

  • Frāze „Kopējie pasākumi” tiks mainīta uz „Jauno sieviešu pasākumi”, „Ārona priesterības kvorumu pasākumi” vai „Jauniešu pasākumi”, kas tiks rīkoti katru nedēļu, kur tas būs iespējams.

  • Jauniešu pasākumiem paredzētais bīskapijas budžets tiks objektīvi sadalīts starp jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm — atbilstoši jauniešu skaitam katrā biedrībā. Pietiekams finansējums tiks nodrošināts Sākumskolas pasākumiem.

  • Visos līmeņos — bīskapijas, staba un vispārējā līmenī — mēs izmantosim terminu „organizācija”, nevis terminu „palīgorganizācija”. Tie, kas vada vispārējo Palīdzības biedrības, Jauno sieviešu, Jauno vīriešu, Sākumskolas un Svētdienas skolas organizāciju, būs pazīstami kā „Augstākās amatpersonas”. Tie, kas vada organizācijas bīskapijas un staba līmenī, būs pazīstami kā „bīskapijas amatpersonas” un „staba amatpersonas”.15

Šodien paziņotās izmaiņas var tikt ieviestas, tiklīdz draudzes, bīskapijas, apgabali un stabi ir gatavi, taču ne vēlāk par 2020. gada 1. janvāri. Šīs izmaiņas, apvienojumā ar iepriekšējām izmaiņām, ir garīgi un organizatoriski pūliņi, kas saskan ar doktrīnu, lai svētītu un stiprinātu katru vīrieti, sievieti, jaunieti un bērnu, palīdzot katram sekot mūsu Glābēja, Jēzus Kristus, piemēram, kad mēs progresējam, ejot pa derību taku.

Dārgie brāļi un māsas, es apsolu un liecinu, ka šie visaptverošie pielāgojumi, kas veikti iedvesmota prezidenta un pravieša, Rasela M. Nelsona, vadībā, stiprinās un spēcinās katru Baznīcas locekli. Mūsu jaunieši izkops lielāku ticību Glābējam, tiks aizsargāti no pretinieka kārdinājumiem un būs gatavi stāties pretī dzīves izaicinājumiem. Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.