2010.–2019. gads
Liecinieki, Ārona priesterības kvorumi un Jauno sieviešu klases
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Liecinieki, Ārona priesterības kvorumi un Jauno sieviešu klases

Tās izmaiņas, par ko mēs tagad paziņosim, ir tikušas ieviestas, lai palīdzētu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm īstenot savu personīgo, svēto potenciālu.

Dārgie brāļi un māsas, ir tik brīnišķīgi atkal būt kopā ar jums šajā vispārējā konferencē! Šonedēļ Baznīcas locekļiem tika paziņots par izmaiņām Baznīcas norādījumos attiecībā uz to, kas var kalpot par lieciniekiem kristību un saistīšanas priekšrakstos. Es vēlētos izcelt šos trīs norādījumus.

  1. Veicot aizstājošās kristības par mirušu personu, par liecinieku var kalpot jebkurš, kam ir derīga tempļa rekomendācija, ieskaitot arī ierobežota lietojuma tempļa rekomendāciju.

  2. Jebkurš endaumentu saņēmušais Baznīcas loceklis, kam ir derīga tempļa rekomendācija, var kalpot par saistīšanas un aizstājošās saistīšanas priekšrakstu liecinieku.

  3. Jebkurš Baznīcas loceklis, kurš ir ticis kristīts, var kalpot par liecinieku cita cilvēka kristībās. Šīs izmaiņas attiecas uz visām kristībām, kas tiek veiktas ārpus tempļa.

Šīs Baznīcas norādījumu izmaiņas ir procesuālas. Pamata doktrīna un derības nav mainījušās. Tās tiek vienlīdz lielā mērā attiecinātas uz visiem priekšrakstiem. Minētajām izmaiņām vajadzētu ievērojami sekmēt ģimeņu iesaistīšanos attiecīgo priekšrakstu veikšanā.

Šobrīd es vēlos jūs iepazīstināt arī ar izmaiņām, kas skars mūsu jauniešus un viņu vadītājus.

Jūs noteikti atceraties, ka es tiku aicinājis Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jauniešus pievienoties Tā Kunga jauniešu bataljonam, lai iesaistītos dižākajā mūsdienu darbā uz šīs Zemes -— Israēla sapulcināšanā.1 Es izteicu mūsu jauniešiem šo aicinājumu, jo viņi ir neparasti apdāvināti attiecībā uz to, kā uzrunāt apkārtējos, lai pārliecinoši dalītos tajā, kam viņi tic. Sapulcināšanas darbam ir izšķiroša loma tajā, lai palīdzētu pasaulei un tās ļaudīm sagatavoties Tā Kunga Otrajai atnākšanai.

Katrā bīskapijā Tā Kunga jauniešu bataljonu vada bīskaps — uzticams Dieva kalps. Viņa pirmais un svarīgākais pienākums ir gādāt par savas bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Bīskaps un viņa padomnieki vada savas bīskapijas Ārona priesterības kvorumu un jauno sieviešu klašu darbu.

Tās izmaiņas, par ko mēs tagad paziņosim, ir tikušas ieviestas, lai palīdzētu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm īstenot savu personīgo, svēto potenciālu. Mēs vēlamies arī stiprināt Ārona priesterības kvorumus un Jauno sieviešu klases un sniegt atbalstu bīskapiem un citiem pieaugušajiem vadītājiem viņu kalpošanā šai jaunajai paaudzei.

Tagad elders Kventins L.Kuks pastāstīs par izmaiņām, kas attiecas uz jaunajiem vīriešiem. Un šovakar, vispārējās sieviešu sesijas laikā, Jauno sieviešu vispārējā prezidente — māsa Bonija L. Kordone — pastāstīs par izmaiņām, kas attiecas uz jaunajām sievietēm.

Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļi vienoti atbalsta šos centienus mūsu jauniešu stiprināšanā. Ak, kā mēs viņus mīlam un kā mēs par viņiem lūdzam! Viņi ir „Israēla cerība”, Ciānas armija, apsolītās dienas bērni.2 Mēs apliecinām, ka mēs pilnībā paļaujamies uz mūsu jauniešiem un jūtamies par viņiem pateicīgi. Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.