2010 – 2019
Zásady a prísľuby

Zásady a prísľuby

Kiež sa staráme o svoje telá a o svoje mysle tým, že dodržiavame zásady dané v Slove múdrosti, božsky poskytnutom pláne.

Bratia, dnes večer sa modlím o vedenie nášho Nebeského Otca, keď sa s vami budem deliť o moje posolstvo.

V roku 1833 Pán zjavil Prorokovi Josephovi Smithovi plán pre zdravý život. Tento plán sa nachádza v 89. oddiele Náuky a zmlúv a je známy ako Slovo múdrosti. Poskytuje špeciálne vedenie ohľadom jedla, ktoré jeme a zakazuje nám používať látky, ktoré sú nášmu telu škodlivé.

Tým, ktorí poslúchajú Pánove prikázania a ktorí verne dodržiavajú Slovo múdrosti sú prisľúbené špeciálne požehnania, vrátane dobrého zdravia a zvýšenej fyzickej sily.1

Nedávno som čítal skutočný príbeh o dramatickom prejave týchto prísľubov. Verný člen Cirkvi, John A. Larsen, slúžil počas Druhej svetovej vojny v Pobrežnej stráži Spojených štátov na vojnovej lodi Cambria. Počas bitky na Filipínach dostali správu, že sa k nim blíži skvadróna bombardérov a stíhačky kamikadze. Bol daný príkaz na okamžitú evakuáciu. Keďže vojnová loď Cambria už odplávala, John a jeho traja spoločníci si zobrali svoju výstroj a ponáhľali sa na pláž, dúfajúc, že ich vezme jedna z odchádzajúcich lodí. Našťastie ich vzal jeden čln, ktorý sa ponáhľal k poslednej lodi opúšťajúcej záliv. Muži na tej lodi, v úsilí evakuovať sa tak rýchlo ako to len bolo možné, mali na palube veľa práce, a tak mali čas len na to, aby hodili týmto štyrom mužom laná, po ktorých sa mohli vyšplhať na palubu.

John, ktorý mal na chrbte priviazané ťažké rádio, zistil, že visí na konci 12-metrového lana na tej strane lodi, ktorá bola otočená na otvorené more. Začal rúčkovať hore, vediac, že keď sa pošmykne, takmer isto zahynie. Keď sa vyšplhal asi do jednej tretiny, cítil, že mu ruky horia od bolesti. Začal byť taký slabý, že cítil, že už sa viac neudrží.

Keď úplne vyčerpaný John premýšľal nad svojím chmúrnym osudom, potichu volal k Bohu a povedal Mu, že vždy dodržiaval Slovo múdrosti a žil čistým životom – a že teraz zúfalo potrebuje oné prisľúbené požehnania.

John neskôr povedal, že keď sa domodlil, pocítil veľký príliv sily. Začal sa opäť šplhať a rýchlo rúčkoval po lane. Keď došplhal na palubu, jeho dych bol normálny a dýchalo sa mu ľahko. Získal požehnania dodatočného zdravia a sily, ktoré sú prisľúbené v Slove múdrosti. Vtedy, a po celý zvyšok svojho života, ďakoval Nebeskému Otcovi za odpoveď na svoju zúfalú modlitbu o pomoc.2

Bratia, kiež sa staráme o svoje telá a o svoje mysle tým, že dodržiavame zásady dané v Slove múdrosti, božsky poskytnutom pláne. Z celého srdca a duše svedčím o úžasných požehnaniach, ktoré na nás čakajú, ak tak činíme. Aby tomu tak bolo, za to sa modlím v mene nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista, amen.